Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie placute inventariere busteni - DS Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.079.975 RON

Castigatorul Licitatiei: DAVEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145179/11.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140746
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani, nr 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie placute inventariere busteni - DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a DS Bacau, com Nicolae Balcescu, jud Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatitele maxime ale acordului cadru sunt 3000000 placute si 25 dispozitive de aplicare, iar cantitatile minime 750000 placute si 5 dispozitive de aplicare. Cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent sunt 75000 placute si 5 dispozitive de aplicare, repectiv 1500000 placute si 12 dispozitive de aplicare. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 525000 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
19520000-7 - Produse din plastic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 079, 975RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S145-251651din27.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11296 Denumirea: Achizitie placute inventariere busteni DS Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAVEXIM S.R.L.
Adresa postala: Str.Murelor, Nr.38, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500260, Romania, Tel. 0368/420054, Email: [email protected], Fax: 0368/420054, Adresa internet (URL): www.davexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1080000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1079975.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte admisibile cu pretul cel mai scazut contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, unitatea achizitoare va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, OFERTANTILOR CLASATI PE PRIMUL LOC, in vederea incarcarii electronice de documente care contin noi preturi(o noua propunere financiara), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In aceasta situatie, pretul prezentat in noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234519348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer