Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Policlorura de aluminiu ( Polihidroxiclorura de aluminiu)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
316.265 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 4688/17.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1902
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: ION LUCA, Tel.0242/312705, 0242/313765, Email: [email protected], Fax: 0242/311923, Adresa internet (URL): www.ecoaqua.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Policlorura de aluminiu ( Polihidroxiclorura de aluminiu)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit beneficiar SC ECOAQUA SA Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare coagulant policlorura de aluminiu ( polihidroxiclorura de aluminiu -SR EN 883:2005) pentru tratarea apei destinata consumului uman din localitatile Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara si Budesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132123-6 - Policlorura de aluminiu (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
316, 265RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
502/06.03.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 978 Denumirea: Policlorura de aluminiu(Polihidroxiclorura de aluminiu)
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Muncii nr.14, Localitatea: Fundulea, Cod postal: 915200, Romania, Tel.021/3112527, 0242/642031, Email: [email protected], Fax: 021/3112527, 0242/642031, Adresa internet (URL): www.kemwater.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 337875.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 316265.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Pretul platit pentru achizitiile de ocazie
Valoare fara TVA: 316, 265 RON
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinica Golescu nr. 38, Sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5 Sectorul 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195181
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ECOAQUA SA Calarasi -Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Progresul , bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel.0242/312705, Email: [email protected], Fax: 0242/311923, Adresa internet (URL): www.ecoaqua.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2007 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer