Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie prestari servicii de colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale cu exceptia celor toxice, periculoase si celor cu regim special


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
125.790 RON

Castigatorul Licitatiei: URBAN S.A.
Anunt de atribuire numarul 85702/16.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Adresa postala:  STR.CALEA BUCURESTI, NR.25-27, BRASOV, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500326, Romania, Punct(e) de contact:  GIORGETA DRAGOI, Tel. 0268/327998, Email:  [email protected], Fax:  0268/327998, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie prestari servicii de colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale cu exceptia celor toxice, periculoase si celor cu regim special
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie prestari servicii de colectare, transport si depozitarea deseurilor municipale cu exceptia celor toxice, periculoase si celor cu regim special
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
125, 790RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12562
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13226 Denumirea: Achizitie servicii de colectare, transport si depozitare deseuri municipale cu exceptia celor toxice
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
URBAN S.A.
Adresa postala:  str. Carol I, NR. 30 bl. D6, parter, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240002, Romania, Tel. 0250.73.68.28., Email:  [email protected], Fax:  0250.73.43.95., Adresa internet (URL):  www.salubritate.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127524.11 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 125790.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer