Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.500.586 RON

Castigatorul Licitatiei: HOFER H.I. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 17451/14.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10473
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, Tel.0262-214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scoli si gradinite de pe teritoriul judetului Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse de panificatie-corn-pentru elevii dinscoli si copiii din gradinite, pentru anul scolar 2007-2008 pentru cele 14 zone de distributie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 500, 586RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3854 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zonele X si XII
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HOFER H.I. S.R.L.
Adresa postala: str.FABRICII, nr. 7A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430015, Romania, Tel.0262223918, Email: [email protected], Fax: 0262206236
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 156061.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3855 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zonele IX, XIII-codruA si XIII-codru B
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAN SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Adresa postala: str.N.Balcescu, nr.80, Localitatea: somcuta Mare, Cod postal: 4866, Romania, Tel.0745/282630, Email: [email protected], Fax: 0262/281634
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 225111.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3856 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zonele IV si V
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAILLARD S.A.
Adresa postala: Strada LIBERTATII, nr 151, Localitatea: Borsa, Cod postal: 435200, Romania, Tel.0262342206, Email: [email protected], Fax: 0262342737, Adresa internet (URL): www.paillard.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 220674.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3857 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zonele VI si VIII
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
R & B COM S.R.L.
Adresa postala: P-ta Libertatii, nr. 20, Localitatea: Baia Sprie, Cod postal: 435100, Romania, Tel.0262.262.329, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262.261.466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 252960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3858 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zona XI
V.1) Data atribuirii contractului 9/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANDANA PAN S.R.L.
Adresa postala: Str.Dimitrie Cantemir, nr.6 Ap. 110, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430013, Romania, Tel.0262 221313, Email: [email protected], Fax: 0262 221313, Adresa internet (URL): www.AndanaPan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 267878.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3956 Denumirea: Achizitie produse de panificatie pentru elevi si prescolari, Zonele I, II, III si VII
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROSARIO S.R.L.
Adresa postala: STR.M.EMINESCU, NR.65A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430395, Romania, Tel.0262212695, Email: [email protected], Fax: 0262212695
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 377902.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: Consiliul Judetean Maramures, Str.Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430321, Romania, Tel.0262-211051, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2007 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer