Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica servicii de pregatire si livrare gustari pentru copii in sistem catering "Scoala dupa scoala " in proiectul "A doua sansa , o noua sansa "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SELECT CATERING SRL
Anunt de atribuire numarul 132943/23.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123785
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar al Judetului Caras Severin
Adresa postala: Str.Ateneului nr.1 Resita Jud. Caras Severin, Localitatea: Resita, Cod postal: 320112, Romania, Punct(e) de contact: Kristina Crisan, Tel. +40 255214231, In atentia: Kristina Crisan, Email: [email protected], Fax: +40 255216042, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publicaserviciide pregatiresi livraregustaripentru copii in sistem catering"Scoala dupa scoala " in proiectul "A doua sansa, o noua sansa "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: 28 unitati scolare din Judetul Caras Severin -conform caiet de sarcini
21 unitati scolare din judetul Bihor -conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publicaservicii de pregatire si livraregustaripentru copii in sistem cateringin proieectul "A doua sansa , o noua sansa ", pentru anul II de implementare a proiectului-pentru 1623elevi selectatiin Programuleducational integrat "Scoaladupa scoala " distribuite in 28 unitati scolare din judetul Caras Severin , respectiv 21 unitati scolare din judetul Bihor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1504
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7236 Denumirea: Achizitie publica servicii pregatire si livraregustariin sistem catering in judetul bihor
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SELECT CATERING SRL
Adresa postala: STR. MOLDOVEI NR. 60 BL. Q 46 ET. 1 AP. 7, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410453, Romania, Tel. 0733082000, Email: [email protected], Fax: 0259424010, Adresa internet (URL): www.selectcatering.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 257419.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 5827 Denumirea: Achizitie publica servicii pregatire si livrare gustari in sistem cateringla 28 unitati judetul Ca
V.1) Data atribuirii contractului 16.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LISIPROD S.R.L.
Adresa postala: calea Timisoara, nr. 7, sc. 1, ap. 4, Localitatea: Resita, Cod postal: 1581, Romania, Tel. 0762240480, Email: [email protected], Fax: 0522219448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 264820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Titlul proiectului "A doua sansa , o noua sansa "
VI.2) Alte informatii
In cazul in care oferteleprezentate in ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractantaare dreptulde a solicitaofertantilorcare au oferitcel mai mic pret o noua propunerefinanciarain plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantuluia careinoua propunere financiaraare pretul : cel ma scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Inspectoratului Scolar Judetean Caras Severin
Adresa postala: Str.Ateneului nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320112, Romania, Tel. +40 255214238, Fax: +40 255216042
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2012 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer