Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA A PLATFORMEI C.N. A.I.H.C.B S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
298.506 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - lider de asociere
Anunt de atribuire numarul 52954/19.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 48205
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, loc.Otopeni, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel.0212041408, Fax: 0212014990, Adresa internet (URL): www.otp-airport.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitti aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA A PLATFORMEI C.N. A.I.H.C.B S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: la sediul CN AIHCB SA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elab SF si proiect tehnic pt moderniz retea alimentare cu apa a platformei AIHCB conf cerintelor din CS;furniz pompe submersibile, pompe distributie, hidrofoare, debitmetre, instalatii cu hipoclorit de sodium, apometre, echipamente de calcul, monitoriz si automatiz necesare moderniz retelei de alimentare cu apa, in cantit si caract indicate in CS;execut lucrarilor de moderniz retea aliment cu apa a platformei AIHCB, conf cerintelor din CS.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122130-0 - Pompe de apa (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
45317100-3-Lucrari de instalare electrica de echipament de pompare (Rev.2)
45332200-5-Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)
51200000-4-Servicii de instalare de echipament de masurat, de control, de testare si de navigare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
298, 505.6EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 263/C Denumirea: contract de executie de lucrari si proiectare
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - lider de asociere
Adresa postala: B-dul Eroilor ( fosta Stefanesti) nr.6-8, Ilfov, Voluntari, Localitatea: Ilfov, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021 240 20 56, Fax: 021 240 40 41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 298505.60 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 090, 799.16 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Oferta a cuprins obligatoriu totalit serv, prod si lucrarilor solicitate.Nu s-au acceptat oferte partiale.Contractul a fost atribuit asocierii formate din SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL, in calitate de lider de asociere si SC CONSITRANS SRL, in calitate de executant asociat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.004 021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 004021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.004 021/3195180, Email: [email protected], Fax: 004021/3191649
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN AIHCB SA - Biroul Juridic
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel.2041408, Fax: 2014990
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2008 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer