Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de calculatoare de tip desktop pentru unitatile in care se desfasoara inv.liceal si profesional de stat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
540.999.744 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALTEX ROMANIA SRL, lider al consortiului format impreuna cu SC ROMTELECOM SA si SC SIVECO ROMANIA SA
Anunt de atribuire numarul 58970/17.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50263
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL LEAHU, Tel.021-4056284, Email: [email protected], Fax: 021-3120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de calculatoare de tip desktop pentru unitatile in care se desfasoara inv.liceal si profesional de stat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratele scolare judeteneconform listei din caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de calculatoare tip desktop, cu software de baza, software educational si servicii aferente, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
48190000-6-Pachete software educationale (Rev.2)
48624000-8-Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)
48760000-3-Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)
72600000-6-Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
540, 999, 760.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret oferta
40%
Descriere:
2.
Caracteristici software educational
30%
Descriere:
3.
Disponibilitatea de a asigura servicii post-vanzare de tipul: conectare calc.la internet prin conexiune broadband (>=1 Mbps) si abonament pe 3 luni
15%
Descriere:
4.
Termen de livrare
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107 Denumirea: Contract de furnizare nr. 107/DGAA/DA
V.1) Data atribuirii contractului 11/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALTEX ROMANIA SRL, lider al consortiului format impreuna cu SC ROMTELECOM SA si SC SIVECO ROMANIA SA
Adresa postala: Strada General Dascalescu nr. 15, bloc T1, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610191, Romania, Tel.0213199931, Email: [email protected], Fax: 0213517634, Adresa internet (URL): www.altex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 541000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540999760.85 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel.021 405 62 00, Fax: 021 405 63 00, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2008 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer