Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de echipament de protectie


Anunt de participare numarul 41740/22.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Ing. Olteanu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Ing. Olteanu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Vaslui
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel.0235 361437, In atentia: Secretariat, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de echipament de protectie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul directiei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipament individual de protectie, conform anexei la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Salopete doc-76 buc., cizme cauciuc-48 per., cizme cu bombeu metalic-19 per., bocanci protectie-30 per., costum vatuit-22buc., caciula imblanita-34buc., manusi protectie-79per., palmare-44per., manusi menaj-4per., genunchere-14per., ochelari protectie-7buc., casti antifoane-15buc., burtiera-2buc., masca praf-40buc., centura abdominala-3buc., casca protectie-18buc., capison-8buc.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 701RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 200 lei, garantie de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului atribuit.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant unic sau in asociere pentru depunere de oferta comuna in cond. art. 44, alin. 1 si 2 din OUG NR. 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire : informatii generale, declaratie privind eligibilitatea, certificate fiscale privind plata taxelor locale si catre stat, certificat constatator emis de registrul comertului, valabile la data licitatiei, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, informatii privind asociatii sau subcontractantii(daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire : ultimul bilant contabil depus, informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, solvabilitate patrimoniala si lichiditate generala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani>500000 lei/150000 euro, solvabilitate patrimoniala>30% si lichiditate generala>100%..
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire : experienta similara, informatii privind personalul si dotarea tehnica, necesare furnizarii produselor, lista principalelor livrari realizate in ultimii 3 ani, certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardului ISO 9001 SI OHSAS 18001, mostre de materiale pentru imbracaminte si incataminte, mostre de produse pentru fiecare articol.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Un contract de furnizare similar incheiat si finalizat in ultimii 5 ani cu valoarea minima de 100000 lei/30000 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
731 din 17.01.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria autoritatii contractante, sau cu fila CEC, OP, anterior ridicarii documentatiei de atribuire.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2008 12:00
Locul: Directia Silvica Vaslui-sediu(sala de consiliu)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, cu delegatie stampilata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Judecatoria Vaslui
Adresa postala: Str. Badea Romeo, Nr. 13, ,Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730157, Romania, Tel.0235 311032
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Vaslui-compartiment juridic
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu Nr. 61, ,Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Tel.0235 361437, Email: [email protected], Fax: 0235 361437
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2008 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer