Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de furnizare - rechizite scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar din judetul Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
430.790 RON

Castigatorul Licitatiei: LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 57425/08.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43525
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN
Adresa postala: CARPATI NR 15, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140059, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL TEHNIC - ADMINISTRATIV, Tel.0247312712, In atentia: SOARE FILIP NICOLAE, Email: [email protected], Fax: 0247/317092
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de furnizare - rechizite scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cele 8 locatii din judet, nominalizate in Anexa nr.1 la caietul de sarcini .
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de furnizare: Lot 1 - Pachete de rechizite scolare pentru clasa I; Lot 2 - Pachete de rechizite scolare pentru clasele a II-a, a III-a si a IV-a; Lot 3 - Pachete de rechizite scolare pentru clasele a V-a, a VI-a si a VII-a; Lot 4 - Pachete de rechizite scolare pentru clasa a VIII-a.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
430, 790RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 48 Denumirea: Furnizare rechizite scolare pentru clasa I - LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
Adresa postala: STR. PRIMAVERII NR. 11A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400540, Romania, Tel.0264-425501, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0264-425504, Adresa internet (URL): www.lecombirotica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50610.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49887.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 48 Denumirea: Furnizare rechizite scolare pentru clasele a V-a, a VI-a si a VII-a - LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
Adresa postala: STR. PRIMAVERII NR. 11A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400540, Romania, Tel.0264-425501, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0264-425504, Adresa internet (URL): www.lecombirotica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 191975.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 191360.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 49 Denumirea: Furnizare rechizite scolare pentru clasele a VIII-a - LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PINTEXIM S.R.L.
Adresa postala: Str. AlexandruIoanCuza, NR 54, BL 14 B, AP 23, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200396, Romania, Tel.0251/410368, Email: [email protected], Fax: 0251/414553, Adresa internet (URL): WWW.PINTEXIM.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61583.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58071.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 49 Denumirea: Furnizare rechizite scolare pentru clasele a II-a, a III-a si a IV-a - LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PINTEXIM S.R.L.
Adresa postala: Str. AlexandruIoanCuza, NR 54, BL 14 B, AP 23, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200396, Romania, Tel.0251/410368, Email: [email protected], Fax: 0251/414553, Adresa internet (URL): WWW.PINTEXIM.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 136800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131472.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021.3321240, Fax: 021.3323377, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Inspectoratului Scolar Teleorman
Adresa postala: str. Carpati, nr. 15, ,Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140059, Romania, Tel.0247.312712, Email: [email protected], Fax: 0247.317092, Adresa internet (URL): www.isjtr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer