Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de produse - rechizite scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar din judetul Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
274.423 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. BAIA MARE
Anunt de atribuire numarul 26788/13.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18629
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN
Adresa postala: CARPATI NR 15, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140059, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice, Tel.0247312712, In atentia: FILIP NICOLAE, Email: [email protected], Fax: 0247/317092
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de produse - rechizite scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cele 8 locatii din judet, nominalizate in anexa 1 la caietul de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de produse: Lot 1 - Pachet de rechizite scolare pentru clasa I; Lot 2 - Pachet de rechizite scolare pentru clasele a II-a, a III-a si a IV-a; Lot 3 - Pachet de rechizite scolare pentru clasele a V-a, a VI-a si a VII-a; Lot 4 - Pachet de rechizite scolare pentru clasa a VIII-a .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36153110-2 - Rechizite scolare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
274, 423RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47 Denumirea: FURNIZARE RECHIZITE SCOLARE
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. BAIA MARE
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 54, jud. Maramures, Localitatea: mun. Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Tel.0262.218848, Email: [email protected], Fax: 0262.218848, Adresa internet (URL): www.flying.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222998.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 151467.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 48 Denumirea: FURNIZARE RECHIZITE SCOLARE
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMPRIMA S.R.L. GALATI
Adresa postala: str. Basarabiei, nr. 142, bl. N3A, jud. Galati, Localitatea: mun. Galati, Cod postal: 800294, Romania, Tel.0236.462495, Email: [email protected], Fax: 0236.462495
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 205409.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122956.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021 3321240, Fax: 021 3323377, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Inspectoratului Scolar al judetului Teleorman
Adresa postala: str. Carpati, nr. 15, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140059, Romania, Tel.0247 312712, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0247 317092
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2007 17:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer