Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de produse alimentare


Anunt de intentie numarul 26466/16.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL COLIBASI
Adresa postala: B-DUL DACIA, NR. 1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN MITRICA, Tel. +40 248260000/ +40 0248260802, Email: [email protected], Fax: +40 248260599, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Achizitie publica de produse alimentare
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Sediul Penitenciarului Colibasi
Cod NUTS: RO311 - Arges
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 772, 731 si 945, 263.6RON
Biscuiti, Cartofi, Ceapa, Cons fasole, Cons ghiveci legume, Cons mazare, Fasole boabe, Faina semialba, Lapte praf, Margarina, Marmelada, Mere, Morcov, Orez, Oua, Paste fainoase, Pasta tomate, Sare, Telemea vaca, Ulei, Usturoi, Zahar, Carne de porc in carcasa, Carne de vita, Slanina, Salam, Carnati.
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
03212100-1-Cartofi (Rev.2)
15541000-2-Branza de masa (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15614100-6-Orez cu bob lung (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 23.09.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Specificatiile tehnice si cantitatile minime si maxime ce urmeaza sa fie achizitionate in perioada de valabilitate a acordului cadru pot fi ridicate de la sediul Penitenciarului Colibasi din B-dul. Dacia, nr. 1, loc. Mioveni, jud. Arges.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Tipul procedurii: cerere de oferta, criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pe lot de produs.Procedura de atribuire: LICITATIE DESCHISA, conform art. 20, alin. 1 din OUG 34/2006.Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT, in conformitate cu art. 198, alin.1, lit. b din OUG 34/2006.Cerintele de calificare si selectie: a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006;
- Declaratie privind eligibilitatea ? cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
- Certificat de atestare fiscala de la DGFP;
- Certificat de atestare fiscala de la Primaria locala.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta;c) Capacitatea economica si financiara- Declaratie privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, in masura in care informatiile sunt disponibile;d) Cap.tehnica si/sau profesionala- Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.Prin publicarea prezentului anunt de intentie, autoritatea contractanta intentioneaza sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer