Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica de produse alimentare


Anunt de participare numarul 146921/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL COLIBASI
Adresa postala: B-DUL DACIA, NR. 1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Punct(e) de contact: SEAP / PENITENCIARUL COLIBASI, Tel. +40 248260000/ +40 0248260802, In atentia: COSMIN MITRICA, Email: [email protected], Fax: +40 248260599, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Penitenciarului Colibasi, B-dul. Dacia, nr. 1, Loc. Mioveni, Jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 7 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 772, 731 si 945, 263.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Incheierea contractelor subsecvente pentru achizitionarea produselor alimentare mentionate mai jos se va face lunar, in functie de fondurile disponibile si de necesitatile Penitenciarului Colibasi.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul1 Biscuiti - 7358 kg.
Lotul2 Cartofi - 86210 kg.
Lotul3 Ceapa - 8965 kg.
Lotul4 Conserva fasole - 4400 kg.
Lotul5 Conserva ghiveci de legume - 6000 kg.
Lotul6 Conserva mazare - 3000 kg.
Lotul7 Fasole boabe - 9320 kg.
Lotul8 Faina semialba - 96600 kg.
Lotul9 Lapte praf - 2014 kg.
Lotul 10 Margarina - 3033 kg.
Lotul 11 Marmelada - 7522 kg.
Lotul 12 Mere - 1622 kg.
Lotul 13 Morcov - 21300 kg.
Lotul 14 Orez - 5377 kg.
Lotul 15 Oua - 100851 buc.
Lotul 16 Paste fainoase - 6892 kg.
Lotul 17 Pasta tomate - 6611 kg.
Lotul 18 Sare - 7216 kg.
Lotul 19 Telemea de vaca - 6935 kg.
Lotul 20 Ulei - 2480 kg.
Lotul 21 Usturoi - 531 kg.
Lotul 22 Zahar- 6525 kg.
Lotul 23 Carne de porc in carcasa cu cap si picioare - 19000 kg.
Lotul 24 Carne de vita - 1674 kg.
Lotul 25 Slanina - 5044 kg.
Lotul 26 Preparate carne ? Salam de vara- 2000 kg.
Lotul 27 Preparate carne ? Carnati trandafir - 1350 kg.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
03212100-1-Cartofi (Rev.2)
15541000-2-Branza de masa (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15614100-6-Orez cu bob lung (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul1 Biscuiti ? Cantitatea maxima 7358 kg., Cantitatea minima 6000 kg.
Lotul2 Cartofi - Cantitatea maxima 86210 kg. , Cantitatea minima 70000 kg.
Lotul3 Ceapa - Cantitatea maxima 8965 kg. , Cantitatea minima 6000 kg.
Lotul4 Conserva fasole - Cantitatea maxima 4400 kg. , Cantitatea minima 3800 kg.
Lotul5 Conserva ghiveci de legume - Cantitatea maxima 6000 kg. , Cantitatea minima 5000 kg.
Lotul6 Conserva mazare - Cantitatea maxima 3000 kg. , Cantitatea minima 2500 kg.
Lotul7 Fasole boabe - Cantitatea maxima 9320 kg. , Cantitatea minima 7000 kg.
Lotul8 Faina semialba - Cantitatea maxima 96600 kg. , Cantitatea minima 84000 kg.
Lotul9 Lapte praf - Cantitatea maxima 2014 kg. , Cantitatea minima 1400 kg.
Lotul 10 Margarina - Cantitatea maxima 3033 kg. , Cantitatea minima 2800 kg.
Lotul 11 Marmelada - Cantitatea maxima 7522 kg. , Cantitatea minima 5500 kg.
Lotul 12 Mere - Cantitatea maxima 1622 kg. , Cantitatea minima 1120 kg.
Lotul 13 Morcov - Cantitatea maxima 21300 kg. , Cantitatea minima 16000 kg.
Lotul 14 Orez - Cantitatea maxima 5377 kg. , Cantitatea minima 4300 kg.
Lotul 15 Oua - Cantitatea maxima 100851 buc. , Cantitatea minima 84000 buc.
Lotul 16 Paste fainoase - Cantitatea maxima 6892 kg. , Cantitatea minima 5600 kg.
Lotul 17 Pasta tomate - Cantitatea maxima 6611 kg. , Cantitatea minima 5000 kg.
Lotul 18 Sare - Cantitatea maxima 7216 kg. , Cantitatea minima 6000 kg.
Lotul 19 Telemea de vaca - Cantitatea maxima 6935 kg. , Cantitatea minima 5900 kg.
Lotul 20 Ulei - Cantitatea maxima 2480 kg. , Cantitatea minima 2480 kg.
Lotul 21 Usturoi - Cantitatea maxima 531 kg. , Cantitatea minima 490 kg.
Lotul 22 Zahar- Cantitatea maxima 6525 kg. , Cantitatea minima 5600 kg.
Lotul 23 Carne de porc in carcasa cu cap si picioare - Cantitatea maxima 19000 kg. , Cantitatea minima 15400 kg.
Lotul 24 Carne de vita - Cantitatea maxima 1674 kg. , Cantitatea minima 1400 kg.
Lotul 25 Slanina - Cantitatea maxima 5044 kg. , Cantitatea minima 4000 kg.
Lotul 26 Preparate carne ? Salam de vara- Cantitatea maxima 2000 kg. , Cantitatea minima 1400 kg.
Lotul 27 Preparate carne ? Carnati trandafir - Cantitatea maxima 1350 kg. , Cantitatea minima 840 kg.
Valoarea estimata fara TVA: intre 772, 731 si 945, 263.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este: Lot 1 - 258 leiLot 2 - 863 leiLot 3 - 108 leiLot 4 - 150 leiLot 5 - 147 leiLot 6 - 78 leiLot 7 - 383 leiLot 8 - 1739 leiLot 9 - 166 leiLot 10 - 116 leiLot 11 - 256 leiLot 12 - 43 leiLot 13 - 245 leiLot 14 - 146 leiLot 15 - 505 leiLot 16 - 138 leiLot 17 - 252 leiLot 18 - 36 leiLot 19 - 659 leiLot 20 - 154 leiLot 21 - 51 leiLot 22 - 268 leiLot 23 - 1919 leiLot 24 - 211 leiLot 25 - 288 leiLot 26 - 170 leiLot 27 - 115 lei.Perioada de valabilit. a garantiilor este de 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea of. . Se poate constitui prin virament bancar(Penitenciarul Colibasi, CF 4469370, IBAN RO14TREZ0465005XXX010002 Trezoreria Pitesti); sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la punctul anterior. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica, pana la datalimita de depunere a ofertelor) si OBLIGATORIU va fi prezentata IN ORIGINAL (sub sanctiunea respingerii ofertei) la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor.In sit. in care un op. ec. formuleaza o contestatie impotriva AC si aceasta este respinsa pe fond de catre CNSC acestuia i se va retine o suma calculata conform prevederilor Art. 278^1 din OUG 34/2006.Cursul de referinta leu/alta valuta pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in alta moneda este cel practicat de BNR in data publicarii prezentului anunt de participare.In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara T.V.A. a contractului subsecvent de furnizare. Garantia de buna executie se va constitui sub una din urmatoarele forme: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; - prin depunerea la casieria autoritatii contractante a intregii sume in numerar - numai in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare; - prin retineri succesive din sumele datorate (facturi partiale) si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, in care sa depuna o suma initiala de minim 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va prezenta formularul nr. 2 din sectiunea "Formulare".
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se va prezenta formularul nr. 3 din sectiunea "Formulare".
OBS: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Emanuel Daniel Conea - director Penitenciar Colibasi, Musunoi George - Director adjunct ec.-adm., Soare Cristian - sef serviciu Logistica, Cirje Liviu - contabil sef, Racaleanu Ramona - consilier juridic, Mitrica Cosmin - responsabil achizitii publice si Baluta Vasile - responsabil economic alimente si vesela.
- Declaratie privind eligibilitatea - se va prezenta formularul nr. 4 din sectiunea "Formulare".
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - se va prezenta formularul nr. 5 din sectiunea "Formulare". Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.
Persoanele juridice/fizice straine: pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii
trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul nr. 6 - Fisa de informatii generale din sectiunea "Formulare".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 (trei) ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul nr. 7 - Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani din Sectiunea"Formulare".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L27197/12.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S138-239353 din 18.07.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 20.03.2014-15.04.2014
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Daca, pana la data si ora mentionata in solicitarea autoritatii contractante, nu se vor depune documente ce contin noi preturi se va intelege ca propunerile financiare depuse initial pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in invitatia de participare, sunt ferme si vor fi luate in considerare de comisia de evaluare la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juridic al penitenciarului
Adresa postala: B-dul. Dacia, nr. 1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Tel. +40 248260000, Email: [email protected], Fax: +40 248260599
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer