Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica echipamente calculator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.438 RON

Castigatorul Licitatiei: LOGIC COMPUTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81365/13.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66674
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Dep. de Granturi si Cercetare Stiintifica, Tel.021/310 30 65, Email: [email protected], Fax: 021/310 30 65, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invataman superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica echipamente calculator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: UMF C.Davila, Eroilor Sanitari nr.8 sector 5 Bucuresti-Depozitul Mijloace Fixe
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Echipamente calculator 1 buc.2. Echipamente calculator 1 buc.3. Videoproiector 1 buc.4. Laptop cu periferice 1 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
32232000-8-Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 438.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16366/22.06.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20865 Denumirea: Contract furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGIC COMPUTER S.R.L.
Adresa postala: Str. DemnitatiiNr. 35, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.2118576, Email: [email protected], Fax: 2120695, Adresa internet (URL): www.logiccomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2719.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2719.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20864 Denumirea: Contract defurnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ETA2U SRL
Adresa postala: Str. Gheirghe Dima, nr.1, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300079, Romania, Tel.0256/220287, Fax: 0256/499508
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11719.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11719.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Asistenta Juridica
Adresa postala: str.Dionisie Lupu nr.37 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel.021 318 07 20
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2009 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer