Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie publica instalatie radiologica pentru radiografie digitala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.447.193 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SMART MEDICAL SOLUTION SRL
Anunt de atribuire numarul 143926/18.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140063
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI
Adresa postala: Pitesti, str. Negru Voda, nr. 47, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Sima, Tel. +40 221154, Email: [email protected], Fax: +40 221154, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica instalatie radiologica pentru radiografie digitala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Negru Voda, Nr. 47, localitatea Pitesti, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica instalatie radiologica pentru radiografie digitala conform caietului de sarcini si Anexei B.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 447, 193RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S103-175762din30.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A2046 Denumirea: Instalatie radiologica pentru radiografie digitala
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SMART MEDICAL SOLUTION SRL
Adresa postala: str. Ghiocei nr.27, et.2, ap.4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020571, Romania, Tel. 0314329946, Fax: 0314329947
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1449193.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1447193.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se contata ca ofertele clasate pe primil loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art.256 din OUG
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic UM 02497
Adresa postala: Negru Voda, Nr. 47, localitatea Pitesti, judetul Arges , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110069 , Romania , Tel.+40 221154 , Email: [email protected] , Fax: +40 221154, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Tel. +40 221154, Email: [email protected], Fax: +40 221154
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer