Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE REACTIVI SI MEDII DE CULTURA


Anunt de participare numarul 37696/30.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Adresa postala: str. Dr. I. Cihac 30, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: Dan Simin, Tel.0232 216007, Email: [email protected], Fax: 0232 216007, Adresa internet (URL): www.pneumo-iasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE REACTIVI SI MEDII DE CULTURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SECTIA A II-A : SPITAL PASCANU, NR.11
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE REACTIVI SI MEDII DE CULTURA: Acid fenic -10G, Acid oxalic -100G, Acid picric -100G, Acid sulfosalicilic 30 % -3L, Acid tricloracetic 20 % - 1L, Acid uric 7KIT, Agar baza infuzie cord creier pentru agar sange 6KG, Agar Mac Conkey 5KG, Agar Mueller Hinton 5KG, Albastru de metilen 2KG, Amilaza 10KIT, Azotat de argint cristale 150G, Bilirubina directa 5 KIT, Bilirubina totala 10KIT, Bulion nutritiv 3KG, Calciu 4KG, Calibrator universal 10KIT, Carbonat de litiu 50G, Creatinina 10KIT, CRP (150 teste) 50KIT, Eozina 7L, Fenol 15KG, Fier seric 8KIT, Gama GT 2L, Glicerina- 2L, Hartie pH box 1-14 3CUT, Hematoxilina 4L, Iodura de potasiu 100G, LDH 6KIT, Magneziu 4KIT, May Grumwald 5L, Mediu Sabouraud solid 2KG, Metabisulfat de potasiu 500G, Microcomprimate cu antibiotice 10PACH, Reactiv albastru Alcian 15G, Reactiv Rosu de Congo 25G, Sange control 6KIT, Solutie decalcifiere rapida 6L, Solutie Giemsa 2, 5L, Sulfat de cupru 1KG, Teste de verificare sterilizare autoclav 1200BUC, Teste de verificare sterilizare pupinel 1200BUC, Trusa - kit citochimie pt coloratia PAS 3 KIT, Mediu Chapman 2KG, Ulei cedru 3L , Uree sanguina 10KIT, Violet de metil 300G, Reactiv Benedict 7L, KITdeterminare grup sange+RH(200 determinari) 3KIT, Ceara histologie purificata 5KG, Adenosine 100G, APTT 20 FIOLE, Clorura calciu 0.023 M 80 FIOLE, D.Dimeri 8 KIT, Kit de dozare angiotensine convertaza (ACE) 2 KIT, Mediu HTM 4KG, Microhematocrit 1000BUC, Reactiv dozare cupru 2 KIT, Reactiv dozare zinc 2KIT, Reactiv Kernechtrat 25G, Sisteme de hemocultura cu inhibitori de antibiotice 40 BUC, Solutie hidroqinona 100G, Solutie tampon PBS 2L, Tromboplastina calcica 30 FIOLE, Strip pentru urina 4 SET, Truse miniaturizate multimedia de identificare pentru bacili gram negativi nefermentativi 20 KIT, Truse miniaturizate multimedia de identificare pentru enterobacteriacee 35 KIT, Truse pentru testarea sensibilitatii la TCH 40 KIT, Truse pentru testul catalazei- 40 KIT, Truse pentru testul niacinei( kit Kono) 40 KIT, Test rapid HIV-3 linii 8 TRUSE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24496500-2 - Reactivi de laborator (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acid fenic -10G, Acid oxalic -100G, Acid picric -100G, Acid sulfosalicilic 30 % -3L, Acid tricloracetic 20 % - 1L, Acid uric 7KIT, Agar baza infuzie cord creier pentru agar sange 6KG, Agar Mac Conkey 5KG, Agar Mueller Hinton 5KG, Albastru de metilen 2KG, Amilaza 10KIT, Azotat de argint cristale 150G, Bilirubina directa 5 KIT, Bilirubina totala 10KIT, Bulion nutritiv 3KG, Calciu 4KG, Calibrator universal 10KIT, Carbonat de litiu 50G, Creatinina 10KIT, CRP (150 teste) 50KIT, Eozina 7L, Fenol 15KG, Fier seric 8KIT, Gama GT 2L, Glicerina- 2L, Hartie pH box 1-14 3CUT, Hematoxilina 4L, Iodura de potasiu 100G, LDH 6KIT, Magneziu 4KIT, May Grumwald 5L, Mediu Sabouraud solid 2KG, Metabisulfat de potasiu 500G, Microcomprimate cu antibiotice 10PACH, Reactiv albastru Alcian 15G, Reactiv Rosu de Congo 25G, Sange control 6KIT, Solutie decalcifiere rapida 6L, Solutie Giemsa 2, 5L, Sulfat de cupru 1KG, Teste de verificare sterilizare autoclav 1200BUC, Teste de verificare sterilizare pupinel 1200BUC, Trusa - kit citochimie pt coloratia PAS 3 KIT, Mediu Chapman 2KG, Ulei cedru 3L , Uree sanguina 10KIT, Violet de metil 300G, Reactiv Benedict 7L, KITdeterminare grup sange+RH(200 determinari) 3KIT, Ceara histologie purificata 5KG, Adenosine 100G, APTT 20 FIOLE, Clorura calciu 0.023 M 80 FIOLE, D.Dimeri 8 KIT, Kit de dozare angiotensine convertaza (ACE) 2 KIT, Mediu HTM 4KG, Microhematocrit 1000BUC, Reactiv dozare cupru 2 KIT, Reactiv dozare zinc 2KIT, Reactiv Kernechtrat 25G, Sisteme de hemocultura cu inhibitori de antibiotice 40 BUC, Solutie hidroqinona 100G, Solutie tampon PBS 2L, Tromboplastina calcica 30 FIOLE, Strip pentru urina 4 SET, Truse miniaturizate multimedia de identificare pentru bacili gram negativi nefermentativi 20 KIT, Truse miniaturizate multimedia de identificare pentru enterobacteriacee 35 KIT, Truse pentru testarea sensibilitatii la TCH 40 KIT, Truse pentru testul catalazei- 40 KIT, Truse pentru testul niacinei( kit Kono) 40 KIT, Test rapid HIV-3 linii 8 TRUSE.
Valoarea estimata fara TVA: 96, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 19.11.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea ofertantilor castigatori in scopul indeplinirii contractului va fi legalizata cu desemnarea unui lider de asociere fara a se forma prin aceasta asociere o noua persoana juridica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie orivind neincadrarea in prevederile art.181;Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (bugetul consolidat) - COPIE;Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local - COPIE;Certificat constatator, emis de Of. Reg. Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 -COPIE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile avizate de DGFP: 30.06.2007 - copie.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de furnizare de produse similare in ultimii 3 ani;
Prezentarea a 2 contracte - copie;Declaratie referitoare la echipamentul tehnic;Declaratie referitoare la personalul de specialitate;Declaratie privind subcontractantii;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Documente necesare pentru fiecare produs: Autorizatie de functionare emisa de MS - Directia Farmaceutica; Certificat de inregistrare a DispozitivelorMedicale emis de MS; Autorizatie de livrare a produsului; Fisa tehnica de securitate a produsului;Fisa tehnica cu specificatia de conformitate a produsului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 50
Nu se limiteaza numarul de operatori economici participanti.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2007 11:00
Locul: Sediul Spitalului Clinic e Pneumoftiziologie Iasi, str. Dr. I. Cihac, nr. 30
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stravastopol nr.6 Sector 3 Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.021/3104642 , Fax: 021/3104642, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Adresa postala: Adresa postala: str. Dr. I. Cihac 30 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700115 , Romania , Tel.0232239408 , Fax: 0232270918, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Tel.0232239408, Fax: 0232270918
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer