Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie rechizite scolare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.038.042 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA PAPER DISTRIBUTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143879/25.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140260
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str.Olari nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Punct(e) de contact: Negru Cristina, Tel. +40 213110029, In atentia: Florina Ciuculete, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213110029, Adresa internet (URL): www.social2.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie rechizite scolare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Sector 2, conform anexei 3 la contractul de furnizare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie rechizite scolare.Expedierea produselor este in sarcina furnizorului si potrivit conditiei de livrare, se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului si in prezenta delegatului acestuia, la locatiile mentionate in anexa nr. 3 la contractul de furnizare. Toate cheltuielile legate de serviciile detransport vor fi suportate de furnizor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
22830000-7-Caiete de exercitii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 038, 042.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S101-172965din28.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 62801 Denumirea: Achizitie rechizite scolare
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA PAPER DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: str. Sighet, nr. 7, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021232, Romania, Tel. 0728100721, Email: [email protected], Fax: 021777.0056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1048691.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1038042.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili aflati pe primul loc au acelasi pret, dupa etapa de licitatie electronica, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui nouapropunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.# Conform art 11 alin(4) ?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplinestecerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitatisau altele asemenea.?## NU SE ACCEPTA COMPLETAREA DOCUMENTATIEI, SUNT DESCALIFICATI OFERTANTII CARE AU OMIS SA PREZINTE ORICAREDOCUMENT SOLICITAT PRIN FISA DE DATE SI CAIETUL DE SARCINI, AUTORITATEA CONTRACTANTA CONSIDERAND CA OASTFEL DE OMISIUNE REFLECTA LIPSA INTENTIEI OFERTANTILOR DE A SE IMPLICA CU SERIOZITATE IN COMPETITIE #
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa postala: Adresa postala: Str. Olari nr. 11 - 13 , Sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024056, Romania, Tel. +40 212522216, Email: [email protected], Fax: +40 212522216
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer