Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL 2012 -2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
570.550 RON

Castigatorul Licitatiei: DOLEX COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137927/09.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129435
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Adresa postala: Str.Ion Maiorescu nr. 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Punct(e) de contact: Sirbu Marin, Tel. +40 251420961/ +40 351407395, In atentia: Sirbu Marin, Email: [email protected], Fax: +40 251421824/ +40 351407396, Adresa internet (URL): www.isj.dj.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL 2012 -2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Str. Ion Maiorescu, Nr.6, jud. Dolj.
Recepia produselor se va face la sediul Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare rechizite scolare pentru elevi din clasa pregatitoare si clasele I-VIII, pentru 26050 scolari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
570, 550RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8915 Denumirea: ACHIZITIE RECHIZITE SCOLARE PENTRU ANUL 2012 -2013
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOLEX COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Timis, nr. 9, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240473, Romania, Tel. 0745188846, Email: [email protected], Fax: 0250748796
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 570550.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 570550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu acela?i pre? minim, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care con?in noi pre?uri iar contractul va fi atribuit operatorului economic care va prezenta cel mai mic pre?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Compartiment Contabilitate si Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200760, Romania, Tel. +40 251420961, Email: [email protected], Fax: +40 251421824, Adresa internet (URL): www.isj.dj.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer