Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de consultanta pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbana si elaborarea cererilor si documentatiilor de finantare aferente proiectelor individuale pentru accesarea fondurilor derulate prin POR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
472.824 RON

Castigatorul Licitatiei: AVENSA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 69420/11.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57001
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Moinesti
Adresa postala: str. V. Alecsandri, nr. 14, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Bejan, Tel.0234363680, Email: [email protected], Fax: 0234365428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de consultanta pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbana si elaborarea cererilor si documentatiilor de finantare aferente proiectelor individuale pentru accesarea fondurilor derulate prin POR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Primaria Municipiul Moinesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Servicii de consultanta pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbana si elaborarea cererilor si a documentatiilor de finantare aferente proiectelor individuale pentru accesarea fondurilor derulate prin POR - Axa 1 de catre municipiul Moinesti, jud. Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
472, 824.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
51%
Descriere:
2.
Oferta tehnica - Metodologia de realizare a Planului Integrat de dezvoltare Urbana
29%
Descriere:
3.
Oferta tehnica - Metodologia de realizare a documentatiilor tehnico-economice
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S232-308968din28.11.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Achizitie serv. de consultanta pentru realizarea PIDU si elaborare cereri si doc. de finantare
V.1) Data atribuirii contractului 1/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENSA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str. BARBU LAUTARU, Nr. 48A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700607, Romania, Tel.0232217603, Email: [email protected], Fax: 0232217603, Adresa internet (URL): www.avensa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 650000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 472824.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 49700.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Suma de 49700 lei reprezinta contravaloarea subcontractelor serviciilor cu privire la realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru : "Reabilitarea infrastructurii de drumuri din zona de interventie a mun. Moinesti" si a serviciilor privind "Realizarea studiului sociologic urban la nivelul mun. Moinesti si a raportului de cercetare aferent in vederea fundamentarii PIDU"
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Judecatoria Moinesti
Adresa postala: str. V. Alecsandri, nr. 34, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Tel.0234365662, Email: [email protected], Fax: 0234365530
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al primariei municipiului Moinesti
Adresa postala: str. V. Alecsandri, nr. 14, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Tel.0234363680, Email: [email protected], Fax: 0234365428
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2009 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer