Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de curatenie la sediile MMDD


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.220 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DEEP SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 26951/10.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Tiberia Rus, Tel.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 316.37.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de curatenie la sediile MMDD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: B-dul Libertatii nr 12, Str. Justitiei nr. 59-61, B-dul Libertatii nr. 18, sector 5 si Str. Sublt. Alex Borneanu nr. 4 sector 6, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de curatenie la sediile MMDDdin B-dul Libertatii nr. 12, Str. Justitiei nr. 59-61, B-dul Libertatii nr. 18, sector 5 si Str. Sublt. Alex Borneanu nr. 4 sector 6, Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74750000-1 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.1)
74735000-0-Servicii de curatare a parcarilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 220RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 136 Denumirea: Servicii de curatenie in sediile MMDD
V.1) Data atribuirii contractului 1/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEEP SERV SRL
Adresa postala: Str Pictor Grigorescu nr 5/3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620171, Romania, Tel.0237.225.553, Email: [email protected], Fax: 0237.225.553
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45220.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: B-dul L ibertatii nr 12 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 316.37.04
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2008 17:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer