Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de intretinere si reparatii echipamente Tipografie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.968 EUR

Castigatorul Licitatiei: TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87240/09.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala:  Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0251411752, In atentia:  Demetra Lupu Visanescu, Email:  [email protected], Fax:  0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de intretinere si reparatii echipamente Tipografie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Tipografia Universitatii din Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de intretinere si reparatii echipamente Tipografie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79811000-2 - Servicii de tipografie digitala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 968EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6252 Denumirea: Achizitie servicii de intretinere si reparatii echipamente Tipografie
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Bucuresti, Bl. M18B, ET 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200529, Romania, Tel. 0251-413193, Email:  [email protected], Fax:  0251-413977, Adresa internet (URL):  http: //www.topedge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11968.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 50, 801.85 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Nicolae Titulescu, Nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251418568
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala:  Str. Libertatii, Nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200421, Romania, Tel. 0251415899, Fax:  0251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2010 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer