Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de management de proiect, servicii de consultanta si expertiza aferente proiectului ?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? finantat din Fondul Social European prin Programul Operational


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
166.140 RON

Castigatorul Licitatiei: EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141250/09.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136165
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala: str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Punct(e) de contact: Valentin RADU, Consilier Sup. D.T.I.C.S.V, Tel. +40 213155858/ +40 213155859, In atentia: Ancuta Anda MACOVEI, DirectorD.T.I.C.S.V., Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213102672, Adresa internet (URL): www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de management de proiect, servicii de consultanta si expertiza aferente proiectului ?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul central al A.N.V. Adresa: Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de consultanta si expertiza pentru implementarea sistemului informatic, pentru elaborarea Politicii de Securitate IT si a serviciilor de management, aferente proiectului?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Proiectul presupune realizarea Politicii de Securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat (Regulamentul (CE) Nr. 450/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 Aprilie 2008) prin elaborarea masurilor/procedurilor de securitate IT si implementarea sistemului informatic de monitorizare a securitatii IT si implementarea semnaturii electronice pentru Declaratia Sumara de Intrare (DSI).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72100000-6-Servicii de consultanta pentru hardware (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
80500000-9-Servicii de formare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
166, 140RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S248-410883din27.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Servicii de management de proiect - LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 01.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.
Adresa postala: str. Doamna Ghica, nr. 1, bl. 1, sc. 2, et. 8, ap. 72, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0213159005, Email: [email protected], Fax: +40 0213159006, Adresa internet (URL): www.evolvaconsultant.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 471200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166140.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 15
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European Programul Operational de Dezvoltare a Capacitatii AdministrativeAxa Prioritara: I ? Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publiceDomeniul Major de Interventie - 1.1 ? Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
VI.2) Alte informatii
1. Modalitatea de departajare in situatia unor oferte cu acelasi punctaj: In cazul in care, ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.2. Modalitatea de comunicareToata corespondenta legata de oferta va fi in limba romana sau insotita de traducerea autorizata in limba romana.3. Durata contractuluiReferitor la pct. II. 3)Durata in luni: 20 de luni (de la data semnarii contractului de catre toate partile si nu mai tarziu de data de finalizare a implementarii Contractului finantat din fonduri neramburasabile (15 Mai 2014), fara a include perioada de garantie a sistemului informatic)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX a, Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083781, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala a Vamilor ? Directia Juridica
Adresa postala: Str. Matei Millo nr. 13, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Tel. +40 213155858, Fax: +40 213158251, Adresa internet (URL): www.customs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 17:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer