Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Servicii de paza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.155.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98860/06.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala:  Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0251411752, In atentia:  Demetra Lupu Visanescu, Email:  [email protected], Fax:  0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: sediile Universitatii Craiova din Craiova si Drobeta Turnu Severin
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de paza si protectie a bunurilor si persoanelor la sediile Universitatii Craiova din Craiova si Drobeta Turnu Severin precum si insotire mijloace de transport auto ce transporta bunuri si valori
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 155, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12033 Denumirea: Achizitie Servicii de paza
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Adresa postala:  BD. GHEORGHE CHITU, Nr.10, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200399, Romania, Tel. 0251.524393, Email:  [email protected], Fax:  0251.524393, Adresa internet (URL):  www.civitaspsg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1155000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1155000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251418568, Email:  [email protected], Fax:  0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj
Adresa postala:  strada Brestei nr. 12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251418612, Email:  [email protected], Fax:  0251419851
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios al Universitatii din Craiova
Adresa postala:  str. Libertatii nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200421, Romania, Tel. 0251415899, Fax:  0251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2011 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer