Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de proiectare pentru investitia : Retea de canalizare menajera si statie de epurare comuna Ciucsangeorgiu judetul Harghita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
126.680 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRILOG COMSERV SRL
Anunt de atribuire numarul 35664/18.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19379
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ciucsangeorgiu jud. Harghita
Adresa postala: Ciucsangeorgiu Nr 130, Localitatea: Ciucsangeorgiu, Cod postal: 537040, Romania, Punct(e) de contact: Sandor Fejer, Tel.0266-331603, Email: [email protected], Fax: 0266-331765
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de proiectare pentru investitia : Retea de canalizare menajera si statie de epurare comuna Ciucsangeorgiu judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sistem de canal menajer pentru cele 5 sate din comuna Ciucsangeorgiu, judetul Harghita
Statie de epurare in localitatea Ciucsangeorgiu, judetul Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
studiile de specialitateexecutate prealabil fazelor de proiectare propriu-ziseproiect tehnicintocmire devize, antemasuratori, planuri, caiet de sarcini pentru lucrarile propriu-zisememoriu justificativ si analiza cost beneficiuintocmire documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelordetalii de executie dupa data avizarii proiectului tehnicconsultanta si asistenta tehnica in perioada derularii lucrarilor proiectate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
126, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Durata de prestare
20%
Descriere:
3.
Experienta si pregatirea profesionala
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2740 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRILOG COMSERV SRL
Adresa postala: Str. Vulcan nr.13, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540074, Romania, Tel.0265-311286, Fax: 0265-333335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 235295.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: Str. Gheorghe Doja nr.6, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530132, Romania, Tel.(+4) 0266 - 371616, Email: [email protected], Fax: (+4) 0266 - 310145
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal(conform art.272 din OUG 34/2006)
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Ciucsangeorgiu
Adresa postala: Strada Principala, nr.130, Localitatea: Ciucsangeorgiu, Cod postal: 537040, Romania, Tel.+40-266-331603, Email: [email protected], Fax: +40-266-331765
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2007 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer