Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de tiparire a buletinelor ce vor fi utilizate in judetul Teleorman la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
205.606 RON

Castigatorul Licitatiei: PAPER PRINT CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126114/03.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: STRADA DUNARII, NR. 178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140030, Romania, Punct(e) de contact: LIANA MARILENA BAROS, Tel. +40 0247317436, Email: [email protected], Fax: +40 0247317436, Adresa internet (URL): www.prefecturateleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de tiparire a buletinelor ce vor fi utilizate in judetul Teleorman la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Tiparirea buletinelor se va realiza la sediul stabilit de catre furnizor, iar receptia acestora se va realiza la locatia stabilita de beneficiar
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie tiparirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din luna iunie 2012
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
205, 605.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4272 Denumirea: Tiparire buletine de vot pentru alegerile administratiei publice locale in jud Teleorman
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAPER PRINT CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str. Ion Creanga, nr. 53, camera 2, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140033, Romania, Tel. 0726205377, Email: [email protected], Fax: 0247311884
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 228900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205605.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2012 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer