Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de transport aerian de pasageri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74105/27.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63766
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA ROMINA DE TELEVIZIUNE
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR 191, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Punct(e) de contact: MARIOARA DUDU, Tel.0213058859, In atentia: Catargiu Veronica, Email: [email protected], Fax: 0213058859, Adresa internet (URL): www.tvr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu public autonom de interes national
Activitate (activitati)
Altele: media
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de transport aerian de pasageri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: sediul SRTV
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de transport aerian de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S60-086459din27.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15303 Denumirea: Acord cadru de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel.0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
SC Perfect Tour SRL
Adresa postala: Str. Sevastopol nr 26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Tel.3106501, Fax: 3106501
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala: STR. MAIOR CORAVU, NR.29C, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021972, Romania, Tel.021 2500221, Email: [email protected], Fax: 021 2503313, Adresa internet (URL): www.dancopro.ro
SC Dal Travel SRL
Adresa postala: Piata Amzei nr 10-22, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Tel.3197062, Fax: 3197062
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0212422323, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0212423118, Adresa internet (URL): www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 800, 280 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213195183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Dorobantilor 191, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Tel.0213058871, Email: [email protected], Fax: 0213058871, Adresa internet (URL): www.tvr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2009 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer