Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de transport busteni 1 DS Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.638.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GAT FOREST SRL
Anunt de atribuire numarul 108189/01.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70164, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 229, Email:  [email protected], Fax:  021 316 97 45, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie servicii de transport busteni1 DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: ocoalele silvice din DS Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de transport bustenipt ocoalele silvice din BC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77210000-5 - Servicii de transport de busteni (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 638, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2886/17.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4373 Denumirea: Achizitie transport busteni gat
V.1) Data atribuirii contractului 4/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCGAT FOREST SRL
Adresa postala:  str. Principala , nr. 1, Localitatea:  Agas, Cod postal:  569870, Romania, Tel. 0234 382278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1371600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1242000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4372 Denumirea: Achizitie servicii transport busteni edima
V.1) Data atribuirii contractului 4/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDIMA PROD SRL
Adresa postala:  str. Garlei, nr 5, Localitatea:  Comanesti, Cod postal:  532146, Romania, Tel. 0743 733464
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3771900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3396100.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
surse proprii. loturile 2, 8 si 9 au fost anulate, deoarece pentru aceste loturi au fost depuse numai oferte inacceptabile - art. 209 lit b din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - sectia comerciala
Adresa postala:  str. Stefan cel mare, nr. 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234 514419, Fax:  0234 525211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - compartiment juridic
Adresa postala:  str. N Titulescu, nr 14, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600267, Romania, Tel. 0234 588959 int 120, Fax:  0234 519348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2011 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer