Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Achizitie servicii pentru pagina web? si ?Achizitie servicii pentru realizarea materialelor publicitare (conceptie, grafica, editare, multiplicare)? in cadrul proiectului RESPIRA AERUL ISTORIEI cod SMIS 3883


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
260.077 RON

Castigatorul Licitatiei: QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121189/05.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: Robert Roman, Tel. 0258811993, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Achizitie servicii pentru pagina web?si ?Achizitie servicii pentru realizarea materialelor publicitare (conceptie, grafica, editare, multiplicare)? in cadrul proiectului RESPIRA AERUL ISTORIEI cod SMIS 3883
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizitie servicii pentru pagina web? cod CPV 72413000-8 si ?Achizitie servicii pentru realizarea materialelor publicitare (conceptie, grafica, editare, multiplicare)? cod CPV 79342200-5 in cadrul proiectului RESPIRA AERUL ISTORIEI cod SMIS 3883 dupa cum urmeaza: Lot I ?Achizitie servicii pentru pagina web? cod CPV 72413000-8Lot II ?Achizitie servicii pentru realizarea materialelor publicitare (conceptie, grafica, editare, multiplicare)? cod CPV 79342200-5
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
260, 077.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Propunere Tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 63660 Denumirea: Serviciipentrupagina web in cadrul proiectului"Respira aerul istoriei"
V.1) Data atribuirii contractului 9/8/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL MEDIA GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email: [email protected], Fax: 0264/591 672, Adresa internet (URL): www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
I
Contract nr: 63661 Denumirea: Servicii derealizare materiale publicitare in cadrul proiectului "Respira aerul istoriei"
V.1) Data atribuirii contractului 9/8/2011
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IDEEA ONE STUDIO SRL
Adresa postala: ALEEA POSTAVARULNR 2B BL D4BIS SC B AP 30 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032426, Romania, Tel. 0724282983, Email: [email protected], Fax: 0314292504, Adresa internet (URL): http: //ideeaone.ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 509194.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258577.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
II
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5 ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului?, Domeniul major de interventie 5.3.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba- Sectia Comercial Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Iuliu MAniu, nr. 24, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania, Tel. 0258-813510, Fax: 0258-811184, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Administratie Publica Juridic Contencios
Adresa postala: Strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Tel. 0258-811993, Fax: 0258-811993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2011 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer