Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE SERVICII PRIVIND PRODUCTIA AGRICOLA


Anunt de participare numarul 54311/03.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: , prin DIRECTIA SILVICA BISTRITA, Str.General Grigore Balan, Nr.21, Jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Birou Vanatoare, Tel.0263/232743, In atentia: Sonea Radu, Email: [email protected], Fax: 0263/231343, Adresa internet (URL): www.dsbistrita.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA BISTRITA
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Birou Vanatoare, Tel.0263232743, In atentia: ing.Sonea Radu, Email: [email protected], Fax: 0263/231343
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA SILVICA BISTRITA
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Fond Forestier, Tel.0731870298, In atentia: ing.Rus Adrian, Email: [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA SILVICA BISTRITA
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, jud.BN, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, In atentia: Gradinescu Coralia, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE SERVICII PRIVIND PRODUCTIA AGRICOLA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: HERGHELIA BECLEAN SI PEPINIERA SARATA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Recoltarea mecanizata a culturii de cereale paioase de pe suprafata de 35 ha (17 ha triticale si 18 ha ovaz)de pe terenurile Hergheliei Beclean si recoltarea mecanizata a culturilor de porumb stiuleti de pe suprafata de 26 ha (18 ha de pe terenurile Hergheliei Beclean si 8 ha de pe terenul Pepinierei Sarata)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77110000-4 - Servicii privind productia agricola (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
61 hectare
Valoarea estimata fara TVA: 25, 620RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.08.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 500 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractanti, cf. art.44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG.34/2006, precum si raporturile juridice cu RNP - Romsilva; Certificat constatator de la Registrul Comertuluiemis cu cel mult 15 zile inainte de depunerea ofertei;Certificat de atestare fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani si indicatorii de bonitate-calculati in baza ultimei balante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista utilajelor si masinilor agricole
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Cel mai mic pret oferit pe total
70%
Descriere:
2.
Termenul de executie total
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2855/29.05.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2008 11:00
Locul: Sediul D.S.Bistrita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Sulotionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, Nr.6, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: offic[email protected], Fax: 021-13104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.S.Bistrita-Oficiul juridic
Adresa postala: Str.General Grigore Balan, nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Tel.0263/232743, Fax: 0263/231343
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2008 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer