Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie servicii reparatii si intretinere calculatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.600 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.BRILIANT SRL
Anunt de atribuire numarul 124058/30.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 114162
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70164, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 021 317 10 05 int 215, Email:  [email protected], Fax:  021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie servicii reparatii si intretinere calculatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul D.S.Valcea si subunitatile acesteia
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de reparatii si intretinere copiatoare , imprimante , calculatoare si fax_uri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50313200-4-Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50314000-9-Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2)
50320000-4-Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6481 Denumirea: achizitie srvicii reparatii si intretinere calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 8/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.BRILIANT SRL
Adresa postala:  str.henri Coanda, nr.6, bl.R8, sc.A, ap.4, Localitatea:  Rm.Valcea, Cod postal:  246321, Romania, Tel. 0250747247, Fax:  0250747247
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34824.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
fonduri propriiRegia Nationala a Padurilor - Romsilva este autoritate contractanta, cu personalitate juridica si poate delega subunitatile componente sa initieze si sa finalizeze proceduri de achizitie publica. Alegerea procedurii de aplicat pentru o anumita pozitie din Planul Anual de achizitii (corespunzatoare unui anumit cod CPV)se face prin considerarea valorilor cumulate pentru toate subunitatile componente. In consecinta nu ne incadram in prevederile art.27, alin5 din OUG 34/2006, doar respectam procedurile aprobate de Regie
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea , sectia comercial
Adresa postala:  scuarul libetatii, Localitatea:  Rm.Valcea, Cod postal:  245173, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al D.S.Valcea
Adresa postala:  str.Carol I , nr.37, Localitatea:  Rm.Valcea, Cod postal:  240173, Romania, Tel. 0250735840, Fax:  0250739266, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2011 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer