Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si inlocuire Trafo 2-250 MVA, 400/110kV in Statia Darste cu un Trafo nou


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.500 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SMART S.A.
Anunt de atribuire numarul 53144/18.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36946
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel.0213035617, In atentia: Paul Caraus, Email: [email protected], Fax: 0213035670, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.stsb.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie si inlocuire Trafo 2-250 MVA, 400/110kV in Statia Darste cu un Trafo nou
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Conform Caietului de Sarcini;
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiei de proiectare pentru "Achizitie si inlocuire Trafo 2-250 MVA, 400/110kV in Statia Darste cu un Trafo nou", SF, PT, CS si DE, conform Caietului de Sarcini;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232310-0 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34 Denumirea: Achizitie si inlocuire Trafo 2-250 MVA, 400/110kV in Statia Darste cu un Trafo nou
V.1) Data atribuirii contractului 6/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SMART S.A.
Adresa postala: B-dul G-ral Ghe. Magheru nr. 33, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Tel.0213035615, Fax: 0213035650, Adresa internet (URL): www.smart-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba
Adresa postala: str. I.C. Brateanu nr. 1, ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Email: [email protected], Fax: 0258/810286, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a contestatorului despre un act sau o decizie a autoritatii contractante considerata nelegala;
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. ST SIBIU - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul C. Coposu nr. 3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel.0269207100, Email: [email protected], Fax: 0269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2008 11:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer