Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si montaj aparate electronice anticalcar in punctele termice aflate in exploatarea RADET Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.520.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. ALPIND CONSULT S.R.L & S.C. ASCOMI TRADE COMPANY S.R.L
Anunt de atribuire numarul 102316/05.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92281
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.757.840, In atentia:  Ing. Dana Nita, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03 / 021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie si montaj aparate electronice anticalcar in punctele termice aflate in exploatarea RADET Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctele termice specificate in caietul de sarcini, aflate in exploatarea RADET Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de catre RADET a aparatelor electronice anticalcar necesare pentru echiparea punctelor termice aflate in exploatare si montajul acestora pe circuitul de apa rece al schimbatoarelor de caldura pentru prepararea apei calde de consum.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65123000-3 - Servicii de dedurizare a apei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 520, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S118-179113din19.06.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 383 Denumirea: Achizitie si montaj aparate electronice anticalcar in punctele termice aflate in exploatarea RADET
V.1) Data atribuirii contractului 9/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. ALPIND CONSULT S.R.L & S.C. ASCOMI TRADE COMPANY S.R.L
Adresa postala:  Adresa lider de asociere: P-ta Alba Iulia; nr: 4; bloc 13; scara: A; ap: 30, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031104, Romania, Tel. 021.312.07.67, Fax:  021.318.46.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1520000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 431, 272 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 4 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  4 021.332.12.40, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, et. 7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 4 0372.757.840, Email:  [email protected], Fax:  4 021.312.62.03, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2010 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer