Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie si montare sisteme de viteza variabila in functie de incarcare, cu actionare directa pe halda 2 - Cariera Rosia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.831.500 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMDATA AQ S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138497/07.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130396
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: ION VITEJANU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie si montare sisteme de viteza variabila in functie de incarcare, cu actionare directa pe halda 2 - Cariera Rosia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera, Cariera Rosia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si monta sisteme care sa asigure viteza variabila in functie de incarcarea materialului pe banda transportoare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45317000-2 - Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
42417300-5-Echipament pentru transportoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 831, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103/CEO Denumirea: Achizitie si montare sist de viteza variiabila in fctie de incarcare, cu actionare directa pe ha
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMDATA AQ S.R.L.
Adresa postala: Str. Craiovesti, Nr. 10B, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200233, Romania, Tel. 0251/420569, Email: [email protected], Fax: 0251/420569
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12832000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12831500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in anuntul de participare. Daca mai multe oferte sunt pe primul loc cu acelasi pret, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti, de documente cu noi preturi.Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP.Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) Norma aprobata prin HG 1660/2006.Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament.Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 Norma.Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2), se transmit conform art. 17 (3) Norma.Ofertantul prezinta centralizatorul principalelor operatii completat conform anexei 4 la caietul de sarcini.Pentru vizualizare documentatie atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil pe site-uri furnizori semnatura electronica)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al S.C. C.E. Oltenia S.A.
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2012 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer