Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sistem automatizat de bezi transportoare pentru bagaje echipat pentru intemperii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
669.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SELF TRUST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139510/21.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134768
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL IASI
Adresa postala: Moara de Vint 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700377, Romania, Punct(e) de contact: Director operational, Tel. +40 232271590, In atentia: Alexandru Anghel, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sistem automatizat de bezi transportoare pentru bagaje echipat pentru intemperii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Moara de Vant, nr. 34, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona un sistem automatizat de bezi transportoare pentru bagaje echipat pentru intemperii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34961000-1 - Sistem de manipulare a bagajelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
669, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C119 Denumirea: contract de furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SELF TRUST S.R.L.
Adresa postala: sat Valea Lupului, cart. Green Hill, str. Insula Verde, nr.42, Localitatea: Valea Lupului, Cod postal: 707410, Romania, Tel. 0232276596, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232276596, Adresa internet (URL): http: \\www.selftrust.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 673387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 669000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care pe locul I se situeaza doua sau mai multe oferte cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis, in vederea departajarii. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o dclaratie pe propria raspundere , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire al cerintelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. Aeroportul Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Moara de Vant, nr. 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700373, Romania, Tel. +40 232271590, Email: [email protected], Fax: +40 232271570, Adresa internet (URL): www.aeroport.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer