Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ?Sistem climatizare pentru Sala suport din Centrul de salvare/recuperare?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
87.656 RON

Castigatorul Licitatiei: AIRGONOMIQUE SRL
Anunt de atribuire numarul 111186/29.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 98521
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV
Adresa postala:  STR. M. KOGALNICEANU, NR. 7, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul achizitii publice al DGFP Brasov, Tel. 0268 308434, In atentia:  D-lui Ioan Pelin, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0268 547730
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ?Sistem climatizare pentru Sala suport din Centrul de salvare/recuperare?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DGFP Brasov
Adresa : Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, cod postal 500090;C.U.I. 4317495
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem climatizare pentru Sala suport din Centrul de salvare/recuperare = 2(doua) bucati unitati de climatizare, traseul frigorificaferent fiecarei unitati, inclusiv montajul;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
87, 656RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
53486
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18 Denumirea: Sistem climatizare pt Sala suport din Centrul de salvare recuperare date
V.1) Data atribuirii contractului 12/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AIRGONOMIQUE SRL
Adresa postala:  SOS EROU IANCU NICOLAE, NR. 82, VOLUNTARI, ILFOV, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0728.231.255, Email:  [email protected], Fax:  031.040.33.53
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 96774.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87656.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, CUI 20329980, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4(021)310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4(021)310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  b-dul Eroilor nr. 5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel. 0268 475 146, Email:  [email protected], Fax:  0268 475 146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta art 256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii publice al DGFP Brasov
Adresa postala:  str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Tel. 0268/308434, Email:  [email protected], Fax:  0268/547730, Adresa internet (URL):  www.bv.finantepublice.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2010 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer