Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ?Sistem de digitizare si mediu de invatare in realitatea virtuala 3D?, in cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58609


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
221.560 RON

Castigatorul Licitatiei: UNION CO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145624/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141524
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie
Adresa postala: Str. Gheorghe Marinescu nr.38, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540139, Romania, Punct(e) de contact: Leb Annamaria, Bota Sabin, Tel. +40 265213533, In atentia: Serviciului Aprovizionare/Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 265211944, Adresa internet (URL): www.umftgm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ?Sistem de digitizare si mediu de invatare in realitatea virtuala 3D?, in cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58609
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul UMF Tg. Mures, str.Gh.Marinescu, nr.38, Targu Mures, jud.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui ?Sistem de digitizare si mediu de invatare in realitatea virtuala 3D?in cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58609, compus din doua loturi, descrise in caietul de sarcini si in anexele privind loturile, dupa cum urmeaza: Lot 1 compus din: Sistem de digitizare 3D- 1 bucLot 2- Sistem de prezentare didactic 3D, compus din: Monitoare cu conversie 2D/3D- 3 bucStand monitoare cu conversie 2D/3D- 3 bucEchipament interactiv de redare si procesare animatii 3D- monitor 3D si touchsceen- 1 bucLaptop pentru procesare grafica- 3 bucTransmitator imagini video in sistem wi-fi- 1 bucSistem de video switching pentru monitoare multiple- 1 bucOchelari 3D pasivi- 60 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211400-5 - Configuratii informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
221, 560RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14204 Denumirea: Sistem de digitizare 3D
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNION CO S.R.L.
Adresa postala: STR MIRON COSTIN, NR.12/A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400552, Romania, Tel. 0264/592246, Email: [email protected], Fax: 0264/592246, Adresa internet (URL): www.unionco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 133260.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 14205 Denumirea: -Sistem de prezentare didactic 3D
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: P-ta Montreal, Nr.10, WTC, Intrarea F, Et.1, Biroul 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020535, Romania, Tel. +40 212109111, Email: [email protected], Fax: +40 212109011, Adresa internet (URL): www.itpromo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100388.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77778.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: POSDRU/86/1.2/S/58609 Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
VI.2) Alte informatii
Limba in care poate fi redactata ofertaOrice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Departajarea ofertelor clasate pe primul locIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Modul de obtinere a documentatiei de atribuireDin SEAP, atasata la Anuntul de participare.Deschiderea ofertelorData deschiderii ofertelor este data specificata in Anuntul de participare din SEAP.Adresa(locul) de deschidere a ofertelor: Directia Administrativa, Serviciul Aprovizionare-Achizitii. Reprezentantii firmelor ofertante pot participa la sedinta de deschidere a plicurilor.- Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa dispuna de o imputernicire din partea ofertantului de a participa la sedinta de deschidere si au obligatia prezentarii unui act de identitate valabil.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: Str. Bolyai nr.30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 265260323, Email: [email protected], Fax: +40 265267856
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UMF Tg. Mures- Biroul Juridic
Adresa postala: str. Gh. Marinescu, nr. 38, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540139, Romania, Tel. +40 0265215551, Email: [email protected], Fax: +40 0265211944
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer