Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sistem procesare date


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
394.804 RON

Castigatorul Licitatiei: Nis Electronics SRL
Anunt de atribuire numarul 38911/16.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21678
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca
Adresa postala: str.Ion I.C.Bratianu nr.25, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400079, Romania, Punct(e) de contact: CORNEL MIHALCA, Tel.0264.595.208, Email: [email protected], Fax: 0264.595.208, Adresa internet (URL): www.amgd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sistem procesare date
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, Str.Ion I.C.Bratianu nr.25
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem de procesare a datelor compatibil cu masina de tiparit offset din invitatia de participare 38907 - 1buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211600-7 - Procesoare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
394, 804RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3375 / 07.11.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3849 Denumirea: contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 12/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Nis Electronics SRL
Adresa postala: piata 1 Mai nr.4-5, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400058, Romania, Tel.0264-438776, Fax: 0264-438776
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 346800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 394804.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj-Napoca
Adresa postala: calea Dorobantilor nr.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Academiei de Muzica Cluj-Napoca
Adresa postala: str.Ion I.C.Bratianu nr.25, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400079, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2008 18:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer