Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sistem WAM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.068.100 EUR

Castigatorul Licitatiei: Era a.s.
Anunt de atribuire numarul 89873/14.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87267
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala:  Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013813, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIANA CIORTOLOMAN, Tel. 0212083450, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0212083564, Adresa internet (URL):  www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie sistem WAM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sibiu si Targu Mures
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea, instalarea, setarea de parametri si receptionarea unui sistem WAM, care va fi instalat in zona aeroporturilor din Sibiu si Targu ? Mures si va contribui la asigurarea acoperirii de supraveghere in TMA Cluj, in conformitate cu cerintele operationale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34962000-8 - Echipament de control al traficului aerian (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 068, 100EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S212-306522din04.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 162 Denumirea: Sistem WAM
V.1) Data atribuirii contractului 7/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Era a.s.
Adresa postala:  Prumyslova 387, 53003 Pardubice, Republica Ceha, Localitatea:  Pardubice, Cod postal:  53003, Czech Republic, Tel. +420467004253, Fax:  +420457004555
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1668000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1068100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 4, 539, 425 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021-319.51.80, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021-319.51.80, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic RA ROMATSA
Adresa postala:  Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013813, Romania, Tel. 0212083121
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2010 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer