Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE STATII DE AUTOBUZ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
747.060 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SOLUTII URBANE S.R.L
Anunt de atribuire numarul 17926/13.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13294
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: BUNEA IULIANA, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE STATII DE AUTOBUZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC ETA SA , str. Depozitelor nr5, RM. VALCEA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este de a achizitiona: minim 20 de statii de autobuz , maxim 40 de statii de autobuz, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28112321-6 - Adaposturi pentru statiile de autobuz (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
747, 060RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Garantia produselor
20%
Descriere:
3.
Durata de furnizare(in zile)din momentul emiterii ordinului de incepere a contractului
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32119 Denumirea: STATII DE AUTOBUZ
V.1) Data atribuirii contractului 9/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SOLUTII URBANE S.R.L
Adresa postala: sector 1, str. Intrarea Amzei, nr.3, etaj 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010346, Romania, Tel.021 318 94 63, Fax: 021 311 80 52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 789915.97 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 747060.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de licitatie deschisa avand ca obiect "ACHIZITIE STATII DE AUTOBUZ"pentru care s-a publicat in SEAP anuntul 9699/12.04.2007si MO nr.229/19.04.2007, a fost anulata in conformitate cu art. 209, alin.(1) lit. B deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile, si neconforme.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: STR. G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: RM VALCEA, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2007 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer