Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie SULFAT DE ALUMINIU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
750.000 RON

Castigatorul Licitatiei: KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80807/15.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68372
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA GRUP S.A
Adresa postala: Octav Onicescu 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel.0231524004, In atentia: d-lui Romeo Richard, d-nei Marilena Amos, Email: [email protected], Fax: 0231511301, Adresa internet (URL): www.apagrupbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie SULFAT DE ALUMINIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Bucecea: 62%
Depozitul Catamarasti: 38%
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de SULFAT DE ALUMINIU necesar pentru tratarea apei destinate consumului uman.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24313123-9 - Sulfat de aluminiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
750, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9262 Denumirea: acord cadru de furnizare sulfat de aluminiu
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Adresa postala: Str Muncii nr 14, Localitatea: Fundulea, Cod postal: 915200, Romania, Tel.021 - 3112527;0744-684269, Email: [email protected], Fax: 021 - 3112527
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 799650.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 750000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari aferente acesteia sunt publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat anuntului de participare, la adresa de internet www.e-licitatie.ro, fiind asigurat accesul direct si nerestrictionat la acestea. Solicitarile de clarificari se vor transmite, in scris, la autoritatea contractanta, Compartiment Achizitii Publice, in atentia ing.Romeo Richard, prin oricare dintre urmatoarele modalitati: a)prin posta, cu confirmare de primire b)prin fax +(40)231.511.301 c)e-mail: [email protected] d)prin orice combinatie a celor prevazute la lit.a)-c) Interval orar: Luniajoi - orele 8:00-16:00 vineri - orele 8:00-13:00 exclusiv zilele libere legale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+(40)21 310.46.41, Email: [email protected], Fax: +(40)21 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Botosani, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ Fiscal
Adresa postala: str. Maxim Gorki nr. 8, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710171, Romania, Tel.+(40) 231 511 739, Fax: +(40)231 531 832
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA GRUP SA, Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr. 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Tel.0231507500 int. 134, Email: [email protected], Fax: 0231511301, Adresa internet (URL): http: //www.apagrupbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2009 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer