Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie tractoare, remorca, troliu - D.S.Botosani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.300 EUR

Castigatorul Licitatiei: SP Stroia Product SRL
Anunt de atribuire numarul 140381/31.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133423
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie tractoare, remorca, troliu - D.S.Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Ocolului Silvic Trusesti si sediul Ocolului Silvic Darabani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie 2 buc. tractoare, 1 buc. remorca pentru busteni cu brat de incarcare cu greifer, 1 troliu forestier
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16700000-2 - Tractoare (Rev.2)
16520000-6-Remorci de descarcare pentru agricultura (Rev.2)
16600000-1-Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 300EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8675 Denumirea: Achizitie remorca, troliu
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SP Stroia Product SRL
Adresa postala: Timis 3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300384, Romania, Tel. 0256446338, Email: [email protected], Fax: 0256446338
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23750.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 104, 084 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8674 Denumirea: Achiziitie tractoare
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IPSO S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr.174, Mogosoaia, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 300079, Romania, Tel. +40 744759599/0212082727, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 256246111, Adresa internet (URL): www.ipso.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 322, 475 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. +40 231512882, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer