Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ulei hidraulic pentru instalatii de frana ale tramvaielor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.124 RON

Castigatorul Licitatiei: CHEVRON ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 107041/06.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO010861, Romania, Punct(e) de contact:  Iulian Dinica, Tel. 021-3074120, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3074555, Adresa internet (URL):  www.ratb.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie ulei hidraulic pentru instalatii de frana ale tramvaielor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, sector 2, Intrarea Vagonului nr. 11
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie 1040 litri ulei hidraulic pentru instalatii de frana ale tramvaielor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211600-7 - Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 124RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1508
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46-2414 Denumirea: Achizitie ulei hidraulic pentru instalatii de frana ale tramvaielor
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEVRON ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Gheorghe Moceanu nr.9, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011924, Romania, Tel. 021 5996101, Email:  [email protected], Fax:  021 2312296
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20572.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20124.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numarul anuntului de participare care a initiat procedura de licitatie deschisa este 113581/29.12.2010.Reperul ce face obiectul prezentei negocieri se regaseste la lotul 12 din licitatia deschisa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti , sectia VI Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr.37, sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030284, Romania, Tel. 021 3044543, Fax:  021 3044542
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RATB-Serv. Juridic Contencios
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu nr.1, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010861, Romania, Tel. 0213074000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer