Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie uleiuri minerale pentru schimbul periodic al autoutilajelor din dotarea DRDP Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.811 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SPEO INTERNATIONAL SRL
Anunt de atribuire numarul 34336/21.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19963
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie uleiuri minerale pentru schimbul periodic al autoutilajelor din dotarea DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pe raza DRDP Brasov, la SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN Tg. Mures, SDN M. Ciuc, SDN Sf. Gheorghe
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie uleiuri minerale pentru schimbul periodic al autoutilajelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
11300000-3 - Uleiuri minerale si produse conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 811RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 221 Denumirea: Achizitie uleiuri minerale pentru schimbul periodic al autoutilajelor din dotarea DRDP Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SPEO INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: Str Republicii nr. 17/21, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601004, Romania, Tel.0234-326487, Fax: 0234-326557
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23811.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Termen de livrare 30 zile de la primirea notificarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268-413741, Email: [email protected], Fax: 0268-475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel.0268-321623, Email: [email protected], Fax: 0268-322526
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2007 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer