Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Unitati Periferice pentru montare pe stalp pentru Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea


Anunt de participare (utilitati) numarul 42643/05.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ion Cristinel Marciuc, Tel.0256405306, Email: [email protected], Fax: 0256405309
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie Unitati Periferice pentru montare pe stalp pentru Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: pentru Lotul 1 UTR Arad: bl. Iuliu Maniu, nr. 65-71; UTR Deva: str. George Enescu, nr. 39; UTR Resita: str. A. I. Cuza, nr. 42;UTR Timisoara: str. Pestalozzi, nr. 3-5; pentru Lotul 2 UTR Constanta: str. Tulcei, nr. 10, loc. Ovidiu, UTR Tulcea: str. Victoriei, nr. 95, UTR Calarasi: str. Dobrogei, nr. 50, UTR Slobozia: soseaua Amara, nr. 4
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unitatile Periferice trebuie sa aiba in compenenta urmatoarele echipamente: echipamentul de comunicatii (DCE), echipamentul de teleoperare (DTE), alimentator, acumulatoare cu plumb, incinta metalica in care se vor instala echipamentele componente, cablurile pentru legaturile dintre module. Nu se oferteaza echipamentul de comunicatie (DCE) si acumulatoarele cu plumb.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29867100-5 - Unitate de comanda digitala la distanta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
444 buc. unitati periferice pentru montare pe stalp
Valoarea estimata fara TVA: 1, 037, 139.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de Lot 1=6000lei (3000lei IMM), Lot 2=5000lei (2500lei IMM), Garantia de buna execuitie este de 10% (5% IMM) din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii; Plata se face conform clauzelor contractuale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea contractului de asociere fara a crea o noua personalitate.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in art. 180 si 181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de ORC sau Camera de Comert, documente care dovedesc incadrarea ca IMM
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, lista grupului de operatori asociati (daca este cazul). Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu Lot1=570.000lei (285000lei pentru IMM), Lot2=470.000lei (235000lei pentru IMM). Bilantul contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani, Obligatii contractuale in curs de desfasurare, Experienta similara: un contract, incheiat si indeplinit in ultimii 3 ani, in valoare de Lot1=170000lei, Lot2=140000lei, sau cel mult 3 contracte in valoare de Lot1=280000lei, Lot2=230000lei. Recomandari din partea altor beneficiari pentru experienta similare. Declaratii pentru asigurarea calitatii, Autorizatie de livrare de la producator, omologare ENEL daca este cazul, lista subcontractantilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2008 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2008 10:00
Locul: Timisoara, str. Pestalozzi nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va pune la dispozitia operatorilor economici interesati pe suport electronic dupa semnarea reprezentantului imputernicit al acestora a unui acord de confidentialitate prin care se impune pastrarea strict a datelor din documentatie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300015, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara, Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Pestalazzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer