Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaje pentru punerea in functiune a cladirii DS Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
447.645 RON

Castigatorul Licitatiei: TERMO-INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134842/07.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128321
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaje pentru punerea in functiune a cladirii DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Parcul Dendrologic Hemeiusi, comuna Hemeiusi, jd BC
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform precizarilor din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42512000-8 - Instalatii de climatizare (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
31216200-5-Paratrasnete (Rev.2)
39715200-9-Echipament de incalzire (Rev.2)
39715300-0-Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
447, 645.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2463
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S80-131410din25.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8893 Denumirea: Furnizare echipamente apa canal
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERMO-INVEST S.R.L.
Adresa postala: STR.NORDULUI, NR.38, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600241, Romania, Tel. 0234/519519, Email: [email protected], Fax: 0234/519519, Adresa internet (URL): www.termoinvest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 103067.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80336.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8895 Denumirea: Furnizari echipamente termoventilatii
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.
Adresa postala: str. Vadul Bistritei, nr. 2A, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600191, Romania, Tel. 0234513803, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0234519513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 455461.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306810.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8453 Denumirea: Furnizare echipamente curenti tari
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMICI S.A.
Adresa postala: STR.IONITA SANDU STURZA NR.25, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel. 0234517736, 0234576716, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234514336
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65498.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60498.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau sectia comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel. +40 234514419, Fax: +40 234525221
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele prevazute pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - serviciul juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600273, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234571905, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2012 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer