Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AChizitie vaccin antigripal sezon 2007/2008


Anunt de participare numarul 38115/02.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA TARGU-MURES
Adresa postala: str. Enescu, nr.6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel.0265/250074, In atentia: d-lui Stainbok Sorin, Email: [email protected], Fax: 0265/264447, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA SILVICA TARGU-MURES
Adresa postala: str. Enescu, nr.6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel.0265/250074, In atentia: d-lui Stainbok Sorin, Email: [email protected], Fax: 0265/264447, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA SILVICA TARGU-MURES
Adresa postala: str. Enescu, nr.6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel.0265/250074, In atentia: d-lui Stainbok Sorin, Email: [email protected], Fax: 0265/264447, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
AChizitie vaccin antigripal sezon 2007/2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DS TarguMures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie vaccin antigripal pentru sezonul 2007/2008conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451660-4 - Vaccinuri antigripale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
550 doze vaccin antigripal
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 750 si 16, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie partic in cuantum de 247.5 lei, garantie buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii cu o.p, VIRAMENT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- , , fORMULAR 12 A PRIVIND ELIGIBILITATEA,
-prezentare formular 12B neincadr in prev art 181la OUG34/2006,
-certificat consstatator emis de ORC original sau copie legalizata valabil la data deschiderii ofertelor,
- certificat atestare fiscala valabil la data deschiderii ofertelor , original sau copie legalizata,
- dovada platii taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata,
- copia statutului firmei,
- calitatea de participant la procedura,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani formular B2
- bilant contabil la 30.06.2007 inregistrat si depus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista princ livrari de prduse in ultimii 3 ani ,
- Autorizatie de punere pe piata variatia tulpinii recomandata de OMS pentru sezonul 2007-2008,
- declaratie pe proprie raspundere privind livrarea produselor,
- standarde relevante ale calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- recomndare din partea a cel putin 3 contractanti, demonstrata prin certificate sau documente edificatoare,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: cu O.P. sau depunere numerar la caseria unitatii in momentul ridicarii documentatiei de atribuire cont RO23BRDE270SV03048642700
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2007 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2007 11:00
Locul: Sediul ds Targu-Mures , str Enescu, nr 6, targu-mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti ai acestora, cu imputernicire scrisa si semnata, copia BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Targu-Mures
Adresa postala: str, Bolyai, nr 30, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel.0265/269634, Fax: 0265/199269
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al DS Targu-Mures
Adresa postala: str. Enescu, nr 6, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540052, Romania, Tel.0265/250074, Email: [email protected], Fax: 0265/264447, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2007 07:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer