Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitiea de placi si solutii tipografice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.793 EUR

Castigatorul Licitatiei: VELCOM GRAFIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86620/09.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71948
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A.
Adresa postala: BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, 56, SECTOR 1, punct de lucru situat in B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011056, Romania, Punct(e) de contact: Musat Gianina, Tel.+40214348802, In atentia: Serviciului Aprovizionare, Achizitii, Investitii, Email: [email protected], Fax: +40214934223, Adresa internet (URL): www.cnin.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie nationala
Activitate (activitati)
Altele: productie poligrafica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitiea de placi si solutii tipografice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punctul de lucru situat in B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
placi si solutii conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22500000-5 - Placi sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie (Rev.2)
44832000-1-Solventi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 792.5EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 133 Denumirea: Achizitie Placi digitale Rotativa
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VELCOM GRAFIC S.R.L.
Adresa postala: Str. Maguricea, Nnr. 13, Bl. 3G, Sc. 1, Ap. 2, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014231, Romania, Tel.0722.221.363; 021.266.60.71, Email: [email protected], Fax: 021.266.60.71
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21010.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16449.50 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 69, 305 Moneda: RON
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 132 Denumirea: Achizitie Solutie developare pentru placi termice
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFITEC S.R.L.
Adresa postala: Str.Ecaterina Teodoroiu, Nr. 28, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410148, Romania, Tel.0259460095, Email: [email protected], Fax: 0259460096, Adresa internet (URL): www.grafitec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1416.67 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1343.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 5, 660 Moneda: RON
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia Contencios Administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180; 021/3195181, Email: [email protected], Fax: 021/3195176, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul CNIN SA
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, Bucuresti, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 061126, Romania, Tel.021 434.88.02- 09, Email: [email protected], Fax: 021434.88.10/ 12, Adresa internet (URL): www.cnin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer