Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii -Medicamente - Med. pt. singe si org. hematopoetice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.642 RON

Castigatorul Licitatiei: DITA IMPORT EXPORT SRL
Anunt de atribuire numarul 11606/29.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4828
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE 1320CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel.0232213000, Email: [email protected], Fax: 0232215468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitii -Medicamente - Med. pt. singe si org. hematopoetice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Cuza-Voda nr.34 IASI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Carbazocrom 0.3mg/ml-5ml =2000f; Etamsilat 125mg/ml-2ml =4000f; Fitomenadion 10mg/ml-1ml =4500f; Acid folic 5mg =500cp; Sulfat feros, acid folic =3000cp moi; Burete de gelatina =130bc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24421000-1 - Medicamente pentru sange si pentru organele hematopoietice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 642RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 60 Denumirea: Achizitii -Medicamente - Med. pt. singe si org. hematopoetice
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DITA IMPORT EXPORT SRL
Adresa postala: Str. Octavian, Nr. 42, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 73482, Romania, Tel.021.320.77.55, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.322.54.57
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3860.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 27 Denumirea: Achizitii -Medicamente - Med. pt. singe si org. hematopoetice
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str. Poienelor, nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel.0268/307508, Email: [email protected], Fax: 0268/307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3822.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 78 Denumirea: Achizitii -Medicamente - Med. pt. singe si org. hematopoetice
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RELAD PHARMA S.A.
Adresa postala: CALEA VICTORIEI, NR 155, BL D1, ET 1, TRONSON 7-8, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 11791, Romania, Tel.0213039700, Email: [email protected], Fax: 0213039724, Adresa internet (URL): www.relad.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Iasi, str.A. Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Fax: 0232 217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-311.80.95, Fax: 021-311.80.90
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Of juridic al spitalului - in termen de 10 zile
Adresa postala: Iasi -str. Cuza Voda nr. 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Tel.0232-213000, Email: [email protected], Fax: 0232 215468
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2007 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer