Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITII DE COMBUSTIBILI LICHIZI CLU TIP III SI M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.400 RON

Castigatorul Licitatiei: Rafinaria Steaua Romana S.A.
Anunt de atribuire numarul 94173/28.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
Adresa postala:  str. Maxim Gorki nr.4, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Punct(e) de contact:  SANDU SUSTER, Tel. 0231537993, Email:  [email protected], Fax:  0231511047, Adresa internet (URL):  http: //www.geocities.com/dgaspcbt_achizitii
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITII DE COMBUSTIBILI LICHIZI CLU TIP III SI M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centre din subordinea DGASPC Botosani, CIA LEORDA, CIA ADASENI, CSCAD POMARLA, CSCD TRUSESTI
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrare combustibil lichid CLU tip III si tip M , fara acciza , pentru incalzire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211810-2 - Uleiuri usoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21663 Denumirea: ACHIZITIA DE COMBUSTIBILI LICHIZI TIP III SI TIP M
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Rafinaria Steaua Romana S.A.
Adresa postala:  Calea Doftanei nr 15, Localitatea:  Campina, Cod postal:  050558, Romania, Tel. 021/317 36 26, Email:  [email protected], Fax:  021/316 36 28
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 274000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2010 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer