Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii de servicii proiectare pentru :elaborare proiect tehnic, detalii executie, documentatii de obtinere avize, acorduri autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivele de investitii asfaltare drumuri comuna Urmenis, constru


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
303.441 RON

Castigatorul Licitatiei: PROIECT 90 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 108428/06.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139823
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Urmenis (Consiliul Local Urmenis)
Adresa postala: str. Principala nr. 204, Localitatea: Urmenis, Cod postal: 427370, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Birou, Tel. +4 0263354177, In atentia: DumitruTomsa, primar, Email: [email protected], Fax: +4 0263354177
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitii de servicii proiectare pentru : elaborare proiect tehnic, detalii executie, documentatii de obtinere avize, acorduri autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivele de investitii asfaltare drumuri comuna Urmenis, constructie gradinita de copii cu program redus si reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Urmenis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Comuna Urmenis, jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitii de servicii proiectare pentru : elaborare proiect tehnic, detalii executie, documentatii de obtinere avize, acorduri autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivele de investitii asfaltare drumuri comuna Urmenis, constructie gradinita de copii cu program redus si reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Urmenis
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79933000-3-Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
303, 440.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie de obtinere de avize, acorduri , autoriz
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2011
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROIECT 90 S.R.L.
Adresa postala: Cart. Unirea, Nr. 303A, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420073, Romania, Tel. 0745610672, Email: [email protected], Fax: 0263232382
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 356267.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 303440.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR MASURA 3.2.2. FEADR
VI.2) Alte informatii
GRANT obtinut pentru Renovarea si dezvoltarea satelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleosnr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104641, Email: [email protected], Fax: +4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +4 0264593865, Email: [email protected], Fax: +4 0265593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Urmenis departamentul achizitii
Adresa postala: str Principala nr 204, Localitatea: Urmenis, Cod postal: 427370, Romania, Tel. +4 0263354177, Email: [email protected], Fax: +4 0263354177
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer