Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XV


Anunt de participare numarul 140477/16.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: Ing. Elena PANAITESCU -Manager proiect; Responsabil tehnic-Ec. Simona IVASCU, Ing. Elena MURINEANU-Responsabil achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XVII-XVIII din Targoviste?-cod SMIS 29365
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui proiect consta in promovarea turistica a monumentelor istorice de interes national ?Bisericile Medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste? prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii, regiunii si a Romaniei, si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.Obiectivele specifice, constau in extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea conditiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier, etc), cresterea numarului de turisti si crearea unor noi locuri de munca.Consideram ca promovarea turistica a ?Bisericilor Medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste? va avea un impact national contribuind la dezvoltarea turismului intern deoarece pe harta turistica a Romaniei vor fi inscrisenoi obiective vazute ca destinatii turistice mai alesin ceea ce priveste turismul cultural si ecumenic.
Activitati ce urmeaza a fi executate, conform cererii de finantare :
A.Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre monumentele istorice: Biserica Targului, Biserica Sf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf. Atanasie si Chiril si Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa.
B.Constructia si realizarea unei pagini webC. Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, , Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa;
D. Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa ;
E.Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa
F.Realizarea de postere pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste. Biserica Targului , BisericaSf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf.Atanasie si Chiril si Biserica Sf.Nicolaie Simuleasa
G. Realizarea de fluturasi publicitaripentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste enumerate mai susH. Organizarea unei expozitii turistice «Bisericile Medievale secolele XVII-XVIII din Targoviste » enumerate mai sus
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A. Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre monumentele istorice: Biserica Targului, Biserica Sf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf. Atanasie si Chiril si Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa.
B. Constructia si realizarea unei pagini webC. Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste .
Rezultate :3000 buc format tiparit3000 buc format digital (DVD), din care :
1. Ghid turistic ? BisericaTargului- 500 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital (DVD).
2. Ghid turistic ? Biserica Sf. Dumitru Buzinca
- 500 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
3. Ghid turistic ? Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena
- 500 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
4. Ghid turistic ? Biserica Stolnicului
- 500 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
5. Ghidturistic ? Biserica Sf. Atanasie si Chiril
- 500 buc.format tiparit ;
- 500 buc.format digital ( DVD)
6. Ghidturistic ? Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa
- 500 buc format tiparit ;
- 500buc format digital(DVD)
D. Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste.
Rezultate :600 buc format tiparit3000buc format digital (DVD), din care :
1. Album foto ? Biserica Targului
- 100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital (DVD).
2. Album foto ? Biserica Sf. Dumitru Buzinca
- 100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
3. Album foto ? Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena
- 100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
4. Album foto ? Biserica Stolnicului
- 100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
5. Album foto Biserica Sf. Atanasie si Chiril
-100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
6. Album foto Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa
-100 buc format tiparit ;
- 500 buc format digital ( DVD).
E. Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre Bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste.
Rezultate :6000 buc, din care :1. Pliant ? Biserica Targului
- 5 tipuri de pliante ;
- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
2. Pliant ? Biserica Sf. Dumitru Buzinca
- 5 tipuri de pliante ;
- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
3. Pliant ? Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena
- 5 tipuri de pliante ;
- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
4. Pliant ? BisericaStolnicului
- 5 tipuri de pliante ;
- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
5. Pliant ? Biserica Sf. Atanasie si Chiril
-5 tipuri de pliante- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
6. Pliant Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa
-5 tipuri de pliante ;
- 1000 buc. ; 200 buc. pentru fiecare tip
F. Realizarea de postere pentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste .
Rezultate :60 buc, din care :
1. Poster -Biserica Targului10 buc ? 10 tipuri distincte2. Poster -Biserica Sf. Dumitru Buzinca10 buc ? 10 tipuri distincte
3.Poster - Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena 10 buc ? 10 tipuri distincte4.Poster -Biserica Stolnicului 10 buc ? 10 tipuri distincte
5.Poster- Biserica Sf. Atanasie si Chiril 10buc. ? 10 tipuri distincte6.Poster - Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa10 buc ? 10 tipuri distincte
G. Realizarea de fluturasi publicitaripentru fiecare dintre bisericile medievale sec.XVII-XVIII din Targoviste enumerate mai sus : Fluturasii publicitari6 000 de buc.
H. Organizarea unei expozitii turistice «Bisericile Medievale secolele XVII-XVIII din Targoviste »
Valoarea estimata fara TVA: 772, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.456 lei, din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278 indice 1 este 4.552, 79 lei. Data la care se va efectua echivalenta garantiei de participaredin lei in alta valuta este data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.; Forma de constituire a garantiei de participare, conform prevederililor art. 86 din H.G. nr. 925/2006: un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara / societate de asigurari- - formular nr.20 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular ;ordin de plata: in contul RO 26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar Municipiul Targoviste, Cod de Identificare Fiscala 4279944 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Garantia de participare se va completa si se va depune in original la registratura Primariei Municipiului Targoviste. Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti. Daca garantia se constituie cu ordin de plata, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere care va arata luarea la cunostinta de prevederile art.278 indice 1 din OUG 34/2006. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.In cazul IMM ?urilor, in situatia prevazuta de art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, valoarea care se va retine din garantia de participare va fi de 4552, 79 lei. Se va prezenta formular 21. In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- FEDR ? 90.37%-Bugetul National ? 7.63%-Buget Local Targoviste ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 1. - ?Declaratie privind eligibilitatea?.
Cerinta 2: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006?2. Completarea si prezentarea Formularului 3 Certificatul prevazut de ORDIN ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.3. Completarea si prezentarea Formularul nr 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarePersoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
jr. Gabriel Florin Boriga ? Primar; Ing. Tutuianu Ioan? Viceprimar; jr. Chiru Catalin Cristea- Secretar; ing. Marius Constantinescu ? Administrator public; ing. Constantin Balasa - Director executiv Directia Tehnica; ing.Dragos Folea - Sef Serv. Proiecte-Investitii-Achizitii; ing. Magdalena Mihaescu - Sef Bir. Investitii-Achizitii publice; ec. Daniela Popa -Director executiv Directia economica; ec. Cerasela Ciuca - Director executiv adjunct Directia economica ;Consilieri municipali care au participat la sedintele de CL la data aprobarii bugetului proiectului: Ana George Bogdan , Babeu Pavel, Badiu Cristina Minerva, Baluta Vasile, Danciulescu Ion, Diculescu Maria, Fratila Ioan Cezar, Ilie Valentin, Lita Ion , Motoc Honorius, Pantea Viorel, Paraschiv Cornelia, Paunas Maria Roxana, Raducanu Tudorica, Rusescu Gheorghe, Stanescu Iulian, Tanase Silviu Gabriel, Tutuianu Ioan, Vasiliu Teodor Emilian , 4. Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice , din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii SCADENTE LA PLATA IN LUNA ANTERIOARA celei in care se depun ofertele;5. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii SCADENTE LA PLATA IN LUNA ANTERIOARA celei in care se depun ofertele.
Nota : Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.(cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 3: Completare Formular 5: ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 1.Cerinta1: Ofertantul sa fie inregistrat legalDovedire :1.Prezentarea in original/copie legalizata/copie certificata ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de datalimita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este in incapacitate de plata, lichidarii voluntare sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice.Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata
2. Persoane fizice/juridice straine. Documente edificatoare - copii dupa original si traducere autorizata in limba romana, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica (denumirea si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul, structura actionariatului, numele reprezentantilor legali, domeniile de activitate principale si secundare precum si situatia societatii), in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 sau dupa caz, apartenenta din punct de vedere profesional, nu mai vechi de 90 de zile.
Cerinta 2 : In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm -instrument juridic al persoanei respective, incheiat in forma autentica (cu incheiere de autentificare conform legii 36/1995 actualizata, art. 65 sectiunea II ?Autentificarea actelor?), Formular 6- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului /grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006. Angajamentul privind sustinerea financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici va fi prezentat in forma autentica, la data deschiderii ofertelor. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)."In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (cu incheiere de autentificare conform legii 36/1995 actualizata, art. 65 sectiunea II ?Autentificarea actelor?), - Formular 7- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici - al persoanei respective-instrument juridic , in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006 mentionate in Formularul 7.1 sau Formularul 7.2, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)." Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 lei. Se vor prezenta documente din care sa reiasainformatiile solicitate (bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani)vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau alte documente echivalente-in copie .
Formular 8 - Fisa de informatii generale.Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
continuare
In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentrucare se calculeazasituatia financiara aferenta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de vedere tehnic contractul de servicii. Conditia minima pentru demonstrarea experientei similare se considera: Prezentarea unuicontractsau mai multecontracte similare de prestari serviciidin care sa rezulte realizarea tuturor activitatilor care compun obiectul contractului acaror valoare cumulata sa fie minim 500.000 lei (fara TVA). Completarea si prezentarea Formularului nr. 9 ??Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Se va completa Formular 9a Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul.Se vor prezenta certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor respectiveSe va atasa, in copie certificata conform cu originalul, recomandarea din partea beneficiarilor contractului solicitat ca experienta similara.Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective.
2. Operatorii economici participanti la procedura sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului. Se va completa Formularul nr. 10- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, si separat prezentarea echipei desemnate pentru realizarea contractului. Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 10.1.
3.Componenta echipei solicitate
-Personal de specialitate solicitat Prestatorului de servicii:
-2 fotografi;
-1 arhitect expert MCPN;
-1 specialist in componente artistice( absolvent Academia de Arte Frumoase);
-1 teolog;
-1 etnograf/etnolog;
-1 istoric/arheolog;
-1 geograf/specialist in mediu
Se vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 10a- ?Curriculum vitae? si Formularul 10b-Declaratia de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare
4.Informatii privind subcontractantii Se completeaza Formularul 11-Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 12.- Acordul de subcontractare. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va mai prezenta formularul 11 si formularul 12- Acordul de subcontractare
5.Informatii privind asociatii. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta va prezenta Formularul nr. 13 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
-comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
continuare
Daca exista si subcontractanti legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este valoarea /procentul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant si catre cine transmite documente/corespondenta/verificare subcontractantul. Anexa la acordul de asociere se vor prezenta: Formularul nr. 14-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora; Formularul nr. 15-Declaratie privind legalizarea asocierii.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic nu va prezenta formularele 13, 14 si 15 .
6. Se vor prezenta mostre de materiale publicitare in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii. Ofertantii trebuie sa fie certificati conformcu standardul ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2013 09:30
Locul: Primaria Municipiului Targoviste, corp B, etaj 2, camera 15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisie de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform contract de finantare nr. 3139/13.06.2012, cod SMIS 29365, finantare obtinuta prinPOR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 5-Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2012 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer